Onderhandelingen cao Meubel pas na de zomer hervat

Eind 2019 hebben wij drie keer onderhandeld over een nieuwe cao Meubel. Vlak voor de Kerst trok werkgeversorganisatie zijn conclusies en nam een time-out. Deze time-out duurt nu al ruim zes maanden. Een vervolgafspraak is helaas pas in september. Teleurstellend!

Wat was: een korte terugblik  
- Indienen van onze cao voorstellen op 1 november 2019.
- Toelichten cao voorstellen door partijen in het eerste overleg op 7 november met verdere verdieping in tweede overleg op 26 november.
- In het 3de overleg op 18 december concludeert de werkgeversdelegatie van CBM dat het gat tussen onze vraag en hun aanbod groot is. Van CBM-zijde wordt besloten tot een time-out.
- Door de lockdown Covid-2018 wordt een gepland vervolg medio maart afgezegd.
- Op de agenda van de Vakraad van 16 juni 2020 staat weliswaar “Voortzetten cao-onderhandelingen”, maar leidt helaas alleen tot de afspraak over hervatting in september.

Teleurstellend om meer redenen dan één. Een periode van time-out zonder enig teken van betekenis vanuit werkgeversorganisatie CBM. Een onderhandelingsmandaat dat medio maart onttrokken is door de werkgevers in de Meubelindustrie en Interieurbouw. Zorgelijk omdat onderzoek aantoont dat de branche een omzetverlies in 2020 voor de kiezen krijgt van ruim 1,1 miljard. Pijn omdat in de tussentijd het boodschappenkarretjes van werknemers minder gevuld kan worden.

Wij hebben in de Vakraad de werkgevers nog eens gevraagd goed te kijken naar het gat tussen onze vraag en hun aanbod van 18 december 2019. Dat is volgens ons kleiner dan zij toen concludeerden. Op hoofdlijnen lag er een verschil tussen ons vraag naar meer loon en hun loonbod. Daarnaast lagen er van werkgeverszijde voorstellen voor meer flexibiliteit op de onderwerpen ontziemaatregelen, verhoging normale werktijd per dag en minder werkgeverskosten ingeval van arbeidsongeschiktheid.

Wat komt; een korte vooruitblik
Wij zijn niet blind voor de gevolgen van Covid-19 voor de Meubelindustrie en Interieurbouw. Wij zijn ook niet doof voor de wensen en behoeften van werknemers en dus ook onze leden. Wij verwachten dat zowel van onze zijde als van werkgeverszijde water bij de wijn gedaan moet worden. Wat ons betreft wordt in september 2020 onderhandeld over een paar onderwerpen. Wij willen dan écht tot afspraken komen; tot rook uit de pijp aan het einde van de dag. Welke kleur de rook dan heeft wordt beoordeeld door de onderhandelingsdelegaties en teruggelegd bij de leden ter beoordeling. Onze leden hebben het laatste woord. Dat geldt dus ook voor jou.

Na de vergadering van de Vakraad van 16 juni hebben wij aangedrongen op meer snelheid van werkgevers als het gaat om het ophalen van mandaat. Ofwel onderhandelingsruimte; een zak met geld die recht doet aan de wensen en behoefte van hun werknemers en onze leden. Wij zullen zien of er eerder dan september rook uit de pijp kan komen. Maar met onze ervaring in de afgelopen periode lijkt dit wensdenken. Niettemin houden wij hoop.

Vanuit de leden kan er natuurlijk ook een signaal worden afgegeven aan de werkgevers. Laat vooral op jouw werkvloer horen wat jij er van vindt. Spreek jouw werkgever aan op het feit dat een nieuwe cao pas dit najaar kan worden afgesloten.

Heb je nog vragen of opmerkingen

Mocht je over het bovenstaande nog vragen hebben dan kun je vanzelfsprekend contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar aem.peper@cnvvakmensen.nl En laat mij vooral weten hoe het in jouw bedrijf gaat. Bijvoorbeeld: is er verlies van werkgelegenheid, heeft jouw werkgever gebruik gemaakt van de compensatieregelingen NOW1 en NOW2 van de overheid of heeft hij betalingen uitgesteld of verlofregelingen ingetrokken?  Wordt dus vervolgd!

Emiel Peper, Bestuurder CNV Vakmensen
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl