Onderhandelingen Cao Bouw en Infra krijgen 'scherpte'

Op maandag 22 maart 2021 heeft de derde onderhandelingsronde over jouw nieuwe cao plaatsgevonden. We hebben inhoudelijk gereageerd op de voorstellen van werkgevers. Ook is er intens gesproken over de positie van UTA-werknemers binnen de cao Bouw en Infra. Tot ons ongenoegen zijn werkgevers, met uitzondering van een eventuele loonsverhoging op geen enkele wijze bereid voor deze groep werknemers arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken.
Pensioenpremie
Werkgevers willen de komende twee jaar zekerheid over de hoogte van de pensioenpremie. Zonder die zekerheid gaan ze geen cao met ons afsluiten, of afspraken maken die leiden tot een toename van de loonkosten. Jullie hebben goed onze onze enquête ingevuld waardoor we een goed beeld hebben gekregen hoe jullie hier tegenaan kijken. Dit nemen we mee tijdens de cao-onderhandelingen. Duidelijk is dat veel leden niet bereid zijn een hogere pensioenpremie te betalen maar aan de andere kant ook geen lagere pensioenopbouw willen. Onze uitdaging is een passende oplossing en insteek te vinden.

UTA-werknemers
Nee, nee, en nog eens nee. Dat waren kort gezegd de reacties van werkgevers op onze cao-voorstellen voor uta-werknemers. Met uitzondering van een eventuele loonsverhoging willen werkgevers geen arbeidsvoorwaardelijke afspraken maken voor UTA-werknemers en dat stoot ons tegen de borst. In 2005 hebben we al afgesproken dat UTA-werknemers en bouwplaatsmedewerkers collega's van elkaar zijn in hetzelfde bedrijf en arbeidsvoorwaardelijke verschillen weggenomen moeten worden. De vraag die nadrukkelijker naar voren komt is waarom we ooit überhaupt hebben afgesproken tot één cao te komen. Ons ongenoegen over de starre houding van werkgevers hebben we laten blijken. Daarmee is er scherpte gekomen in de onderhandelingen.

Lees hier mijn blog over één cao voor iedereen in de bouw en reageer op de stelling.

Vragen, opmerkingen en meepraten?
Op www.jeachterban.nl/bouw kun je ook het gehele cao traject volgen en ook meepraten. Zo kun jij ook je invloed laten gelden op het onderhandelingsproces. Door mee te praten help je ook de onderhandelaars. Doe mee!

Vervolg onderhandelingen
Op 30 en 31 maart worden de cao-onderhandelingen voortgezet.

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw en Infra
E g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M 06 51 20 29 70