Onderhandelingen cao Arcadis nog niet ver opgeschoten

Vorige week donderdag hebben we voor de derde keer met Arcadis gesproken over een nieuwe cao. Na drie onderhandelingen constateren wij dat we nog ver van een akkoord af zitten. De komende onderhandelingen zullen er grote stappen gezet moeten worden om richting een akkoord te kunnen komen.

Grote verschillen
Zowel op de loonparagraaf als afspraken over een thuiswerkregeling liggen we ver uit elkaar. Op dit moment biedt Arcadis een collectieve loonsverhoging van 1,2% per 1 mei 2021. Dit ligt ver onder het niveau van wat wij gevraagd hebben, namelijk 3%. Ook over de invulling van een thuiswerkregeling verschillen wij van mening met Arcadis. Zo stelt Arcadis voor om de invulling van een thuiswerkregeling met de ondernemingsraad te bespreken en niet met de vakbonden. CNV Vakmensen is hier geen voorstander van.

PVA en aanvullend geboorteverlof
Arcadis ziet in de PVA-regeling een regeling die goed ingezet kan worden om de oudere medewerker te ondersteunen om op een goede en gezonde wijze door te werken tot de AOW-leeftijd. Wat wij dan niet begrijpen is dat Arcadis voorstelt om het inkomen tijdens het aanvullend geboorteverlof te financieren uit de PVA-regeling. Dit betekent dat de oudere medewerker een deel van het inkomen tijdens de PVA-periode inlevert en dit beschikbaar stelt aan de werknemers die gebruikmaken van het aanvullend geboorteverlof.

Vervolg
Op 29 april praten we verder met Arcadis. Naast 29 april zijn er ook nog overleggen gepland op 26 mei en 15 juni. Duidelijk is wel dat er grote stappen gezet moet gaan worden, willen we voor de zomer nog tot een akkoord kunnen komen.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl