O-I: Cao Resultaat

De leden hadden aan de onderhandelingsdelegatie een duidelijke boodschap meegegeven: geen enkele ruimte voor verslechteringen en als het nodig is, gaan we daarvoor actievoeren. Helaas was dit nodig, maar we hebben laten zien dat als de werknemers collectief een duidelijk statement afgeven en daarvoor te willen staan dat het een verschil uitmaakt. Samen staan we sterk.

Resultaat
De tekst van het cao resultaat vind je in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
We zijn er in geslaagd de verslechteringen van tafel te krijgen, en voor een groot deel binnen de gegeven kaders, een resultaat te boeken.
Het resultaat wat geboekt is dankzij u inzet en inspanning, dank daarvoor.
Zoals in de inleiding staat, zijn de verslechteringsvoorstellen van tafel en zijn wij in staat gebleken om cao verhogingen af te spreken.
Wat betekent de pensioenafspraak in het resultaat ?
Totale pensioen premie in 2020 was, 30,6%. Verdeling in de cao is dat 40 % voor rekening werknemer is. Dat beteken dat over de pensioengrondslag de werknemers 12,12 %  betalen. In 2021 is de premie door PGB op 35,75% vastgesteld. Zonder cao resultaat zou de premie van werknemers stijgen naar 14,3%. In het resultaat is afgesproken dat de kostenverhoging van 2021 volledig voor rekening OI is, dat betekent dat de verhoging van 14,3 -12,24 = 2,06% vanaf 1 januari 2021 niet aan de werknemers wordt doorberekend en dat het bedrag wat de werknemers betalen bij ongewijzigd loon hetzelfde blijft als in 2021. Als je in 2021 meer loon krijgt, door promotie en of cao verhoging betaald je in procenten hetzelfde maar in geld meer omdat je over een hoger bedrag pensioen opbouwt.”.
Stemmen
Stemmen doen wij digitaal, u kunt u stem uitbrengen via de knop onder aan deze nieuwsbrief. Wij verzoeken u ons voor 5 april te laten weten wat u van het resultaat vindt.

Bij  vragen kunt je contact met mij opnemen.

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06 478 26 875

Downloads