Nog geen overeenstemming over nieuwe cao BBB

Met de werkgevers vanuit de Branchevereniging Betonpomp Bedrijven (BBB) hebben we nu een aantal keren onderhandeld over de cao betonpompen. De huidige cao loopt per 1 september 2019 af.

Voor donderdag 11 juli jl. stond een overleg gepland om verder te onderhandelen. Dit overleg is gecanceld door beide partijen. Werkgevers hebben aangegeven dat zij het maximum van hun mandaat hadden bereikt.

Wat stellen de werkgevers voor?
De werkgevers komen met twee varianten. Ofwel een cao voor 1 jaar met 3% loonsverhoging, ofwel een cao voor 28 maanden met op 1 januari 2020 loonsverhoging van 3% en per 1 januari 2021 een verhoging van 3%.
CNV Vakmensen heeft een looptijd voor de nieuwe cao van 1 jaar voorgesteld, waarbij vermeld is dat een langere looptijd bespreekbaar is wanneer dit tot uiting komt in de loonparagraaf.

Cao-voorstellen werkgevers voor een looptijd 1-jarige cao of een cao voor 28 maanden
Hieronder wat werkgevers bieden:

Cao looptijd van 1 jaar van 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020

Cao looptijd van 1 september 2019 t/m 31 december 2021

   

Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen kiezen voor een kortere werkweek (met andere woorden men kan naast de reeds bestaande 4-daagse werkweek ook kiezen voor bijv. een 3-daagse werkweek)

Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen kiezen voor een kortere werkweek (met andere woorden men kan naast de reeds bestaande 4-daagse werkweek ook kiezen voor bijv. een 3-daagse werkweek)

Met ingang van 1 januari 2021 worden de extra vakantiedagen die vanaf de leeftijd van 55 jaar worden toegekend, omgezet in extra verlofspaardagen. Deze extra verlofspaardagen kunnen worden benut om een flexibel gebruik van artikel 12 mogelijk te maken, dan wel gespaard worden om vervroegd -tot drie jaar eerder- met pensioen te kunnen

Met ingang van 1 januari 2021 worden de extra vakantiedagen die vanaf de leeftijd van 55 jaar worden toegekend, omgezet in extra verlofspaardagen. Deze extra verlofspaardagen kunnen worden benut om een flexibel gebruik van artikel 12 mogelijk te maken, dan wel gespaard worden om vervroegd -tot drie jaar eerder- met pensioen te kunnen.

Vergoeding voor reiskosten (art. 32) gaat € 5 per maand omhoog.

Vergoeding voor reiskosten (art. 32) gaat € 5 per maand omhoog.

Premie schadevrij werken wordt afgeschaft. Ter compensatie ontvangen werknemers die de premie nu ontvangen eenmalig € 1000,-

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de premie schadevrij werken omgezet in een jaarlijkse Duurzame inzetbaarheidsvoucher, ter hoogte van € 350 per jaar, voor alle werknemers in de betonpompenindustrie. Werknemers kunnen deze voucher benutten om vitaal te blijven, of om te blijven leren. De vouchers mogen worden gespaard, tot een maximaal DI-budget van
€ 3500,-

De garantielonen gaan per 1 januari 2020 met 3% omhoog.

De garantielonen worden met ingang van 1 januari 2020 met 3% verhoogd en met ingang van 1 januari 2021 met 3%.

Tijdens de vorige cao-onderhandelingen is afgesproken (bijlage III protocol afspraken van de huidige cao) dat de premie schadevrij rijden in de nieuwe cao, dus tijdens deze onderhandelingen, beschikbaar komt voor duurzaam inzetbaarheid van werknemers. Werkgevers hebben daarbij ook aangegeven de diplomatoeslag en de dienstjarentoeslag te willen inzetten voor duurzaam inzetbaarheid. Ten aanzien van dit punt heb ik aangegeven dat dit een stap te ver is. Werkgevers hebben aangegeven dat deze van tafel is.

Hoe nu verder?
Omdat de vakantie voor de deur staat heb ik aangegeven de tijd te nemen om verder na te denken over de mogelijkheden om elkaar te kunnen benaderen om tot een cao te komen. En een nieuwe datum te plannen voor een vervolgonderhandeling.
Ik zal je daarna weer informeren over de stand van zaken.

Bespreek dit ook met jouw collega’s en informeer mij als je op- en/of aanmerkingen hebt over uw cao of over de onderhandelingen.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl