Nieuwsbrief leden Alwood Montage, brief aan directie inzake reistijdvergoeding

Al enige tijd voeren we discussie met jullie werkgever over de juiste vergoeding van de extra reistijd die veel collega's ervaren bij het reizen van de woning naar het karwei-werk. Graag hadden we dit samen met jullie Ondernemingsraad besproken, maar die stonden daar niet voor open. Hierbij gaat ter informatie de brief aan de werkgever die we vandaag verstuurd hebben.

Aan de directie van Alwood Montage

t.a.v. de heer Peter Ubbink, directeur

Geachte heer Ubbink,

Er is enige tijd verstreken tussen uw brief van 20 november 2019 en onze reactie, daar waren plausibele redenen voor, maar na bespreking met onze leden geven wij u de volgende reactie.

In uw brief gaf u aan dat met instemming van de Ondernemingsraad u een afwijkende regeling toepast. Dat mag in dit geval, omdat het een minimum cao betreft, daar waar u niet onder het niveau van die cao raakt.
Dat zal waarschijnlijk in een aantal gevallen niet zo zijn, maar in het geval van een groep medewerkers die meer 1 ½ uur reistijd per dag (extra) heeft, beslist niet.

Een goed voorbeeld daarvan is een groep medewerkers die al geruime tijd op de locatie in Tilburg werkzaam zijn. Zo zijn er in uw bedrijf vast meer voorbeelden te vinden.

Wij verzoeken u dan ook om na te gaan welke medewerkers bij dit karweiwerk niet voldoende gecompenseerd worden voor hun extra reis en daarmee de juiste werktijd-vergoeding (uurloon) zoals bedoeld in artikel 30 van de onderhavige cao. Hieronder staat de tekst van de cao:

Artikel 30. U moet naar een klus rijden. Welke vergoeding krijgt u? 1. Rijdt u vanaf uw werk naar een klus en weer terug naar uw werk? Dan betaalt uw werkgever voor deze reistijd uw normale uurloon. Let op: voor deze reisuren krijgt u geen toeslagen. Ook niet als u reist in het nachtvenster tussen 22.00 en 6.00uur. Rijdt u rechtstreeks van uw huis naar een klus en daarna weer terug naar uw huis? En is de reistijd langer dan uw normale reistijd van uw huis naar uw werk? Dan betaalt uw werkgever voor deze extra reistijd uw uurloon.

 
Het moet voor u als werkgever toch inzichtelijk te maken zijn wie er verder moet reizen, per dag, dan 1 ½ uur, en dan gaat het natuurlijk niet over 5 minuten.

Als u deze informatie met ons kan delen willen we graag met u bespreken hoe en op welke wijze deze medewerkers gecompenseerd kunnen worden. En kunnen we de discussie over de resitijd naar het karweiwerk sluiten.

In afwachting van uw spoedige reactie,

 

Met vriendelijke groet,

Gerard van Dijk, CNV Vakmensen

Fedde Boonstra, FNV