Al het nieuws

Nieuwe cao Woondiensten!

Ook Aedes-bestuur akkoord met het onderhandelingsresultaat. Nieuwe cao is een feit.

Begin juli tekenden de vakbonden en Aedes een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Woondiensten. Dat onderhandelingsresultaat werd neutraal aan onze leden voorgelegd. Vorige week konden we je al berichten dat bijna 90% van de door vakbondsleden uitgebrachte stemmen een stem is vóór de cao Woondiensten. En op donderdag 29 augustus heeft Aedes ons laten weten dat ook zij akkoord is met het onderhandelingsresultaat. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

De afspraken
De cao heeft een looptijd van 2 jaar en gaat, met terugwerkende kracht, in op 1 januari 2019. Tijdens deze cao wordt er een structurele loonsverhoging van 5,5% doorgevoerd (te weten 3,25% per 1 april 2019 en 2,25% per 1 januari 2020). Voor de medewerkers die het betreft wordt deze loonsverhoging aangepast met het, daartoe in de vorige cao afgesproken, aanpassingsbedrag. Uiteraard wordt ook de bereikbaarheidsvergoeding verhoogd met het percentage van de loonsverhoging.

Verder ontvangen werknemers vanaf 1 juli 2019 een toeslag op het brutosalaris ter grootte van de PAWW-premie (dat is de premie die betaald wordt door werknemers ter reparatie van de versoberingen in de WW). In 2019 bedraagt die premie 0,3%; deze compensatie ontvang je in ieder geval tot en met 31 december 2022.

Voor medewerkers die binnen de corporatie structurele arbeid verrichten op basis van een flexibel contract (uitzendkrachtarbeid, detachering, payrollconstructie) is een belangrijke afspraak gemaakt. Zij krijgen, bij gebleken geschiktheid, na één jaar een arbeidsovereenkomst bij de corporatie. Daarbij moeten álle medewerkers op basis van een flexibel contract (dus niet alleen uitzendarbeid maar ook detachering en payroll) hetzelfde salaris krijgen als medewerkers in dienst van de corporatie. Ook moeten zij op dezelfde manier deel kunnen nemen aan functie gebonden scholing.

Mantelzorg hoort, als onderdeel van de balans werk/privé, thuis in het gesprek tussen leidinggevende en werknemer. In overleg tussen leidinggevende en werknemer zal er voortaan, met inachtneming van ieders belang, tot een maatwerkafspraak gekomen worden.

Cao-partijen hebben verder afgesproken dat zij een gezamenlijk objectief onderzoek naar het Handboek Functie-indeling Woondiensten uit gaan uitvoeren. Cao-partijen nemen na dit onderzoek, als onderdeel van de volgende onderhandelingen, een beslissing over het al dan niet aanpassen van het Handboek Functie-indeling Woondiensten.

Overigens ondersteunen cao-partijen het project “Sociale Partners sámen vóór Duurzame Inzetbaarheid”. Dat is een gezamenlijk project van AWVN, CNV Vakmensen en FNV om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen de woningcorporaties te verbeteren.

Tenslotte hebben we afgesproken dat de onderhandelingen voor een cao Woondiensten 2021 uiterlijk 1 oktober 2020 zullen starten.

Het gehele onderhandelingsresultaat lees je op https://www.jeachterban.nl/woondiensten/onderhandelingen-cao-woondiensten-2019/b/onderhandelingen/posts/onderhandelingsresultaat-stemmen.

Wil je meer weten over de cao-onderhandelingen?  
Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/cao-woondiensten en ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten. Je vindt daar achtergrondinformatie, blogs, meningen en reacties van je collega’s. Je kunt zelf uiteraard ook een vraag stellen of je mening geven. 

Maak een collega lid van CNV Vakmensen!
Het afsluiten van een cao is vakbondswerk. Vakbondswerk dat wij alleen maar kunnen doen mét en dankzij onze leden. Maar ook niet-leden profiteren van het resultaat…. Hoog tijd dus om jouw ongeorganiseerde collega lid te maken van de bond! Schrijf je collega in via https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden.

Mede namens Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie en Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie.

Robbim Heins
Bestuurder
M: 06-51601987
E: r.heins@cnvvakmensen.nl