Al het nieuws

Mooi resultaat nieuwe Cao Owens Corning Veil

Afgelopen maandag was het spannend: kwamen we tot een onderhandelingsresultaat voor de cao of niet? We zijn van ver gekomen, maar het is gelukt.

Er ligt nu een resultaat op tafel waar we zelf heel tevreden mee zijn en waarvan we denken dat dit voor onze leden ook zo zal zijn. De tekst van het resultaat vind je in de bijlage. 

Loonsverhoging
Vanuit jullie was er de wens om een vast bedrag als loonsverhoging af te spreken. Dit is niet helemaal gelukt, maar we zijn heel tevreden met het alternatief. Per 1 april worden alle salarissen met 2,1% verhoogd en daarnaast worden de Orba-schalen met extra periodiek van 55 euro uitgebreid.

Per 1 juli gaat iedereen er een periodiek op vooruit, dus ook de mensen die al een tijd aan het einde van hun schaal zitten. Mocht je nog periodieken over hebben, zal ook je normale periodieke verhoging op 1 december doorgaan. Hoe dit verder in elkaar zit en wat dit qua percentages betekent, zullen we jullie op de ledenvergaderingen laten zien.

Verlof opnemen tijdens kerst en oud & nieuw
Met kerst en oud & nieuw ben je niet verplicht om te werken. Sta je volgens het continurooster ingeroosterd op een van deze dagen maar ben je vrij, dan moest je daar tot op heden verlof voor opnemen. Dat was een rare constructie, want voor bijvoorbeeld de collega’s in dagdienst geldt die regel niet. We hebben nu afgesproken dat ook in de 5 ploegendienst geen verlof opgenomen hoeft te worden als je ingeroosterd staat. Dat kan in het uiterste geval dus betekenen dat je 5 verlofdagen minder hoeft op te nemen.

Stemming met positief stemadvies
Nogmaals: wij denken dat hier een heel mooi resultaat ligt en willen het ook met een positief stemadvies aan jullie voorleggen. Tijdens de ledenvergaderingen gaan we het hele resultaat met jullie bespreken en zal er aansluitend gestemd worden.

Ledenvergadering en aansluitend: stemming 
Graag nodigen we jullie uit om op
donderdag 1 juli 2021: van 12.45 - 13.30 uur of
dinsdag 6 juli 2021: van 14.15 - 15.00 uur
een ledenvergadering bij te wonen in FSG Sportcampus (oude terrein Wegener), Laan van Westenenk 4, 7336 AZ Apeldoorn. 
Let op: aangezien er gestemd zal worden, zijn deze keer alleen leden van de vakbonden welkom.
We hopen jullie weer allemaal te zien op één van de twee ledenvergaderingen. 

Mede namens
Roberto van der Meer (kaderlid CNV Vakmensen), Enno Smith en Gert Bullinga (kaderleden FNV), en
Karin Boelens, vakbondsbestuurder FNV Procesindustrie,
Job Marskamp vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M 06 2390 9865 /  j.marskamp@cnvvakmensen.nl 

 

 

Downloads