Meerderheid leden akkoord met nieuwe Hibin cao

De leden van CNV Vakmensen die in een groothandel in bouwmaterialen werken, hebben in flinke meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Goed nieuws! Dat betekent dat de nieuwe cao van kracht wordt en o.m. de salarisverhoging van 3% deze maand kan worden uitbetaald.
Ruime meerderheid:
De leden die hun stem hebben uitgebracht waren in ruime meerderheid positief over het in de maand maart bereikte resultaat. Dat is natuurlijk prettig om te constateren maar minstens zo fijn was dat opvallend meer leden dan in eerdere jaren hun stem hadden uitgebracht. Een breder draagvlak, zogezegd.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat er wat kanttekeningen waren geplaatst.

Loonsverhoging:
De meest voorkomende kanttekening betrof de loonsverhoging per 1 april. Dat is ook logisch aangezien die 3% verhoging niet per 1 januari van kracht werd, de datum van inwerkingtreding van de nieuwe cao. Het gaat nu om 9 maanden en daarmee is er feitelijk over dit jaar een loonsverhoging van 2,25%. Dat hadden we zelf natuurlijk ook geconstateerd maar het is domweg niet gelukt de eerste 3 maanden van dit jaar gecompenseerd te krijgen. Werkgevers boden aanvankelijk veel minder wat ook de belangrijkste reden was waardoor er niet eerder een akkoord kon worden bereikt. Uiteindelijk heeft men dus met 3% ingestemd maar een beetje extra om die eerste maanden te compenseren zat er echt niet meer in.
Neemt niet weg dat die 3% vaststaat en dat het hele loongebouw dus blijvend 3% is gestegen.

Ouderenbeleid:
Het zit sommige leden dwars dat er geen echte vorderingen zijn gemaakt met betrekking tot het ouderenbeleid. We zullen ons gedurende de looptijd van deze cao (dit jaar dus) inzetten voor de afronding van dit onderwerp om vervolgens tot bindende afspraken voor een zgn. generatiepact te komen. In een generatiepact kunnen mensen er voor kiezen om 80% te werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Dit is een voorbeeld en de meest gebruikte variant maar er zijn meer varianten denkbaar. Het gaat er domweg om dat het werk (fysiek) zwaarder wordt naarmate de leeftijd vordert en daar moet je passende maatregelen voor invoeren.

Nu verder:
Binnenkort zal de cao-tekst worden aangepast en ook op onze site beschikbaar komen. In het najaar start alweer een nieuw cao-traject en we willen graag beter invulling geven aan een cao-commissie voor deze sector.  Als je graag nauwer betrokken wilt worden bij het cao-proces kan je je daarvoor aanmelden. Het wordt vaak door leden als interessant en leerzaam gevonden en het kost doorgaans niet veel tijd. 

Als er vragen of opmerkingen zijn over de inhoud van deze nieuwsbrief, maar ook voor aanmeldingen voor een cao-commissie, kan je contact opnemen met Arie Kasper, jouw bestuurder/onderhandelaar voor deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.