Massaal steun voor nieuwe cao Timmerindustrie

Op 9 december bereikten wij met werkgeversorganisatie NBvT en FNV een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Timmerindustrie vanaf 1 augustus 2020. Vijf dagen later hebben wij dit resultaat aan de leden ter beoordeling en ter instemming voorgelegd. Nog zeven dagen later blijken jullie massaal vóór het resultaat te hebben gestemd. Een hele mooie uitslag.

Vorige week heeft de achterban van de NBvT al ingestemd met de afspraken voor een nieuwe cao vanaf 1 augustus 2020. Maandagochtend bleek ook de FNV-achterban akkoord te zijn, maandagmiddag gevolgd door onze leden. Ruim 90% stemde in. Nu de leden hebben ingestemd, kan er gewerkt worden aan de wijziging van de oude cao-tekst. Daarna volgt publicatie.

Reacties
Naast de mogelijkheid van voor en tegen het onderhandelingsresultaat was er voor onze leden ook ruimte voor opmerkingen, vragen en suggesties. Naast het stemrecht is daar ook gebruik van gemaakt. Daar ben ik blij mee. Na de jaarwisseling kom ik daar graag bij jullie op terug.

Steun leden
Ik kijk terug op een intensief, bijzonder en succesvol cao-traject. Ik ben dankbaar en blij met de steun die ik van jullie heb gekregen. In het bijzonder van de leden die telkens op mijn verzoek reageerden op de gestelde vragen. Maar ook op mijn steun en toeverlaat in de onderhandelingen aan de cao-tafel. Over extra steun kom ik ook graag begin volgend jaar bij jullie terug.

Bedankt
Ik bedank jullie allemaal. Ik wens jullie allen – ondanks de beperkte bewegingvrijheid – een fijne Kerst, een goed uiteinde 2020 en een nog beter 2021.

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
E aem.peper@cnvvakmensen.nl
M (06) 23 43 20 81