Ledenraadpleging Woonstede

Je wordt van harte uitgenodigd voor een ledenbijeenkomst betreffende een Sociaal Plan. Ook je ongeorganiseerde collega is welkom.

Beste leden,

Op 27 oktober 2020 is er een gesprek geweest met Woonstede en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Hierbij waren naast de directeur Marian Teer ook de voorzitter van de OR en het Hoofd van de afdeling Advies & Ondersteuning aanwezig. In dit gesprek heeft jullie werkgever ons geïnformeerd over de mogelijke ontwikkelingen bij Woonstede in de komende jaren. Deze zijn volgens jullie werkgever gericht op het bewerkstelligen van een hogere klanttevredenheid en lagere bedrijfslasten.

We hebben toen gesproken over een mogelijke fusie met Plicht Getrouw, het mogelijk uitbesteden van de salarisadministratie in verband met pensionering van de huidige medewerker, het project De Blije Klant en de mogelijke uitbesteding van (een gedeelte van) de werkzaamheden van de afdeling Vastgoed en ICT. Daar hebben we je destijds ook over geïnformeerd.

Op 14 april hebben wij weer een overleg gehad met jouw werkgever en de OR over de organisatiewijzigingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. Gezamenlijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat bij (mogelijke) organisatorische wijzigingen goede begeleidende afspraken horen. Daarom hebben wij afgesproken om met elkaar in gesprek te gaan over een sociaal plan waarin we afspraken maken over hoe eventuele personele gevolgen van die organisatiewijzigingen worden opgevangen.

We hebben ondertussen al enkele data gepland voor overleg. Maar voordat wij verder gaan praten over een sociaal plan organiseren wij een online ledenbijeenkomst via Microsoft Teams. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij jou informeren en horen wij graag wat jij belangrijk vindt. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Deze online bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 mei om 16:00 uur. Je kunt deelnemen via de volgende link:

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Gezien het grote belang van deze bijeenkomst hoop ik jou te mogen verwelkomen. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Bespreek dit met je collega’s of stuur deze uitnodiging door, zodat ook degenen die (nog) geen lid zijn bij dit proces worden betrokken.

Heb je nog vragen over deze nieuwsbrief, neem dan gerust contact op met mij. Dat kan via email: w.kampen@cnvvakmensen.nl of telefoon: 06 512 03 004.

Met vriendelijke groet,


Wietze Kampen
Bestuurder
CNV Vakmensen