Ledenraadpleging Sociaal Plan Woonstede

CNV Vakmensen en FNV hebben een onderhandelingsakkoord met jouw werkgever bereikt over een Sociaal Plan

Beste leden,

Op dinsdag 22 juni hebben FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsakkoord met jouw werkgever bereikt over een Sociaal Plan. Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle organisatiewijzigingen bij Woonstede tot en met 31 december 2023. In het Sociaal Plan hebben wij afspraken gemaakt over hoe de personele gevolgen worden opgevangen. Het onderhandelingsakkoord tref je bijgaand aan.

We hebben onder andere de volgende afspraken gemaakt:
  • Een transparante plaatsingsprocedure.
  • Compensatie van mogelijk verlies van pensioen in het geval van uitbesteding.
  • Een salaris- en perspectiefgarantie als je geplaatst wordt in een functie die 1 schaal lager is ingeschaald dan je huidige functie.
  • Een outplacementtraject van 6 maanden.
  • Een outplacementbudget van maximaal 7000 euro.
  • Een beëindigingsvergoeding in het geval er sprake is van ontslag vanwege bedrijfsorganisatorische redenen.
  • Afspraken over begeleiding en scholing bij plaatsing in een andere functie.
  • Degenen die op 1 juli 2021 lid zijn van FNV of CNV Vakmensen krijgen de vakbondscontributie over het jaar 2022 vergoed van de werkgever. Dit geldt dus ook voor de collega’s die zich voor 1 juli nog aanmelden als lid.
CNV Vakmnensen legt dit onderhandelingsakkoord voor aan de leden met een positief advies. Ik hoor graag wat jij ervan vindt.  CNV Vakmensen en FNV organiseren daartoe een gezamenlijke online ledenbijeenkomst via Microsoft Teams. In deze bijeenkomst zullen wij een toelichting geven op het onderhandelingsproces en de inhoud van het sociaal plan. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om vragen te stellen. Tot slot zullen wij onze leden de gelegenheid bieden om te stemmen over het sociaal plan.  Deze online bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 juni om 16:00 uur. Je kunt deelnemen via de volgende link:

Klik hier om aan de vergadering deel te nemen

Gezien het grote belang van deze bijeenkomst hoop ik je te mogen verwelkomen. Ook niet-leden zijn van harte welkom, dus nodig gerust een ongeorganiseerde collega uit.

Mocht je deze brief per post ontvangen, dan werkt de link natuurlijk niet. Om de link te ontvangen, kun je contact opnemen via email: w.kampen@cnvvakmensen.nl

Heb je nog vragen over deze brief, neem dan gerust contact op. Dat kan via email: w.kampen@cnvvakmensen.nl of telefoon: 06 512 03 004.

Met vriendelijke groet,

 

Wietze Kampen
Bestuurder
CNV Vakmensen

Downloads