Ledenbijeenkomst Volkshuisvesting Arnhem

Op vrijdag 21 februari hebben wij, FNV en CNV Vakmensen, met Liesbeth van Asten gesproken over de aankomende organisatieontwikkelingen bij Volkshuisvesting Arnhem. Een delegatie van de OR was daarbij als toehoorder aanwezig.

Bij veranderingen in de organisatie met als gevolg ontslag of wijziging van de functie van een werknemer is er conform artikel 2.14 van de cao-Woondiensten een inspanningsverplichting voor zowel werkgever als werknemersorganisaties om concrete afspraken te maken over de personele gevolgen.

Wij hebben in het gesprek procesafspraken gemaakt met het doel om tot een gedragen sociaal plan te komen. Hierin komen dan afspraken over hoe de personele gevolgen zullen worden opgevangen.

Tijdens een gezamenlijke ledenbijeenkomst willen wij met onze leden hierover in gesprek. In deze bijeenkomst zullen wij je informeren over de stand van zaken. Daarnaast horen wij graag wat jullie belangrijk vinden en is er natuurlijk ruimte om vragen te stellen.

De bijeenkomst vindt plaats op:

Datum:                Dinsdag 24 maart
Locatie:               Kantoor Volkshuisvesting Arnhem
Aanvang:            16.00 uur

Gezien het grote belang van deze bijeenkomst hoop ik je te mogen verwelkomen. Ook niet-leden zijn van harte welkom, dus neem gerust een ongeorganiseerde collega mee.

Heb je nog vragen over deze brief, neem dan gerust contact op.

Mede namens Petra Akkermans, Bestuurder FNV

Peter de Ridder,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 1997
E. p.deridder@cnvvakmensen.nl