Leden wijzen eindbod O-I af

De leden van CNV Vakmensen hebben het eindbod van O-I afgewezen.

Leden raadpleging

De raadpleging is achter de rug, van de gelegenheid om te stemmen is massaal gebruik gemaakt, en de uitslag is dat bijna unaniem de leden het eindbod zoals uitgebracht door OI hebben afgewezen. Ook bij het FNV is er een vergelijkbare uitslag.

Wij hebben de werkgever hiervan op de hoogte gesteld, wanneer er ontwikkelingen zijn zullen wij u op de hoogte stellen.

 

 Voor nu wensen wij u prettige feestdagen en een gezond 2021.

 

Agostino Di Giacomo Russo

Bestuurder CNV Vakmensen

T 06 478 26 875