Kennismaking OR Oosterhof Holman

Woensdag 20 maart ben ik, samen met mijn FNV-collega, op bezoek geweest bij jullie ondernemingsraad. Onlangs zijn er or-verkiezingen geweest bij jullie en is de nieuwe or begonnen. Goed contact tussen or en vakbonden is belangrijk, vandaar dit bezoek.
Het doel was elkaar te leren kennen en te horen wat de ontwikkelingen zijn binnen Oosterhof Holman de komende tijd. We hebben een plezierig en constructief gesprek gehad. Een belangrijk onderwerp was natuurlijk de samenwerking tussen OHG en Snoek Hoveniers voor de komende twee tot drie jaar. De mensen van OHG hebben hier een eerste informatiebijeenkomst over gehad. We hebben begrepen dat de samenwerking meer continuïteit moet opleveren voor OHG en dat beide bedrijven elkaar zullen versterken. Ook hebben we begrepen dat de samenwerking voor de komende jaren geen personele gevolgen heeft. Mijn collega Sijtze de Bruine, bestuurder voor de LEO cao, gaat binnenkort samen met collega's van OHG in gesprek met de directie om het verder te bespreken. Heb je hier vragen over, neem dat contact op met Klaas Enne Bartlema of met Sijtze: s.debruine@cnvvakmensen.nl.

Verder hebben we gesproken over het werk van de or en de bekendheid van de or binnen de organisatie. In 2018 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek geweest. Hierin zijn ook vragen gesteld over de or. Hieruit bleek dat onvoldoende duidelijk is wat de zij doet en dat zij onvoldoende zichtbaar is. De or-leden pakken dit op en zijn bezig met een plan om de zichtbaarheid van de or te vergroten en meer te laten zien waar ze mee bezig zijn. Dit juichen wij alleen maar toe en we hopen dat dit de betrokkenheid van de werknemers bij de medezeggenschap binnen Oosterhof Holman vergroot. Medezeggenschap is tenslotte dé manier voor werknemers om invloed te kunnen uitoefenen binnen de organisatie. Doordat de or medezeggenschap heeft, is de macht tussen de werkgever en werknemers eerlijker verdeeld. Zo houdt de or toezicht op de naleving van regels over arbeidsvoorwaarden, arbeids- en rusttijden. Ook het bevorderen van bepaalde zaken is een taak van de or. Denk aan goede arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling van man en vrouw, allochtoon en autochtoon of aan het in dienst nemen van gehandicapte werknemers. Belangrijke zaken dus om over mee te praten. Wil je meer weten over het werk van de or of heb je vragen, zoek dan een van jouw collega's op:

Kiesgroep I: Oosterhof Holman Infra bv
1. Agnes Visser
2. Gerrit de Graaf
3. Arjan Ijsinga
4. Teun de Jong
5. Peet van der Meulen
6. Tijs Helmholt

Kiesgroep II: Oosterhof-Holman Milieutechniek bv
7. Niek Luijt

Kiesgroep III: Oosterhof-Holman Beton- en waterbouw bv
8. Hielke Jager

Kiesgroep IV: Oosterhof Holman Groen bv
9. Klaas-Enne Bartlema

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben of zijn er andere zaken die je wilt bespreken, neem dan contact met mij op. Mijn gegevens staan op de achterzijde.

CNV Vakmensen
Marit Wagenmakers, bestuurder
M 06 - 512 030 85
m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl