In gesprek met Van Oord: nieuw buitenlandcontract

De achterliggende maanden hebben er op verschillende manieren contacten plaatsgevonden tussen CNV Vakmensen en jouw werkgever over de toekomst van het zogeheten 'buitenlandcontract'.

Het heeft de nodige tijd en moeite gekost maar er is een afspraak: op 11 juni aanstaande gaan we met elkaar aan tafel om te spreken over het ‘buitenlandcontract’.

Vorig jaar hebben zowel Van Oord als ook collega-onderneming Boskalis ons laten weten zich te beraden over de toekomstige totstandkoming van het ‘buitenlandcontract’. Wij hebben als bonden de tijd en ruimte geboden als bedrijven tot een standpunt c.q. vergelijk te komen. Analoog aan de werkwijze rond de Cao Waterbouw hebben beide bedrijven de van toepassing zijnde ‘Uitzendvoorwaarden tewerkstelling in het buitenland’ opgezegd.
Uitkomst van de interne afwegingen bij Van Oord en Boskalis is zoals jullie weten dat van Oord en Boskalis hebben laten weten niet meer gezamenlijk te willen optrekken als het gaat om de totstandkoming van de ‘algemene uitzendvoorwaarden tewerkstelling buiten Nederland’.

Jij bent nu aan zet! Laat me weten hoe je denkt over de ontstane situatie maar geef vooral aan welke voorstellen en wensen er zijn als het gaat om de te maken afspraken binnen het ‘buitenlandcontract’.
Bespreek het met je collega’s. Maak je ongeorganiseerde collega lid van de bond. Zeker in deze tijd hebben we elkaar hard nodig! We moeten groter en sterker worden om goede vormen van inzet en overleg te organiseren. Het gaat om jouw en jullie arbeidsvoorwaarden. Zie de aantrekkelijke voorwaarden in de aanmeldingsbon!

Uiteraard zal ik jullie na de bespreking op 11 juni informeren over de uitkomst. Reageren kan door mij een mail te sturen. Ook kun je met elkaar in debat gaan via www.jeachterban.nl/waterbouw 

Gijs Lokhorst,
onderhandelaar Waterbouw
E g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M 06 5120 2970