Herinnering stemming cao resultaat Woondiensten

Op dinsdag 23 februari jl. bereikten partijen een onderhandelingsresultaat in de Woondiensten. CNV Vakmensen legt het resultaat positief aan jullie voor. Het woord is aan jullie. Heb je nog niet gestemd? Tot en met vrijdag 12 maart a.s. kan het nog. Maak gebruik van je stemrecht!

In onze nieuwsbrief van 24 februari jl. informeerden we jullie over het cao- onderhandelingsresultaat in de Woondiensten. We informeerden jullie over de achtergronden. Om de nieuwsbrief van 24 februari jl. te downloaden: klik hier

De cao+-commissie Woondiensten (actief betrokken kaderleden werkzaam in de sector woondiensten) en bestuurder Robbim Heins leggen het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan jullie voor. In het huidige landschap van de woondiensten is het een mooie set afspraken. Echter, het oordeel over het onderhandelingsresultaat is aan jullie.

Het woord is aan jou: maak gebruik van je stemrecht! Velen brachten al hun stem uit, maar zeker nog niet iedereen. Ben je werkzaam in de sector Woondiensten en lid van CNV Vakmensen en heb je nog niet gestemd, doe dit dan alsnog.

Pas als een meerderheid van de stemmende leden zich heeft uitgesproken voor het onderhandelingsresultaat, kan er een cao tot stand komen.

<< Ga naar de stemming>>

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je op www.jeachterban.nl/woondiensten de stemlink vinden.

Je kunt tot en met 12 maart 2021 je stem uitbrengen. Stemmen die na 12 maart binnen komen kunnen helaas niet worden meegenomen.

Toelichting op het onderhandelingsresultaat
In afwachting van de goedkeuring door hun achterban hebben CAO-partijen gezamenlijk vast een toelichting op het onderhandelingsresultaat geschreven. Hierin vind je veel gestelde vragen, antwoorden en voorbeelden. Deze toelichting vind je binnenkort op onze website.

Praat actief mee!
Wil je iets kwijt over dit onderhandelingsresultaat of heb je een vraag? Via onze community Je Achterban kun je jouw mening laten horen. Ook vind je de laatste informatie over de cao-onderhandelingen en blogs en meningen van je collega's.

Mede namens Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie en Nicole Geerts, plv. lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 19 87
E  r.heins@cnvvakmensen.nl