HeidelbergCement CAO nog ver weg

Bouwen aan één cao voor HeidelbergCement Nederland valt niet mee. Er zijn verschillen tussen de cao’s en niet zonder reden. De collega’s van Mebin doen ander werk dan de collega’s bij ENCI en dan hebben we het nog niet eens over de planningsafdeling in Den Bosch.

De arbeidsvoorwaarden van deze (nieuwe) collega’s zijn gekoppeld aan de cao van Sagrex.
Voor ons staat voorop dat praten over één nieuwe cao een kans is om te kijken naar wat het betekent om een goede werkgever te zijn met moderne arbeidsvoorwaarden anno 2019. Naar aanleiding van het cao-overleg op 22 januari lijkt het erop dat deze kans niet gegrepen wordt door jullie directie. Wat bedoelen wij hiermee? Uit onze wensenlijst de meest opvallende punten:

Looneis
Onze inzet is 5%. Dat is stevig, maar is gebaseerd op een aantal legitieme argumenten:

  1. Het gaat goed in Nederland, maar de gemiddelde werknemer profiteert nog maar matig van het gunstige economische klimaat. Daar tegenover staat dat de lasten voor elke burger wel stijgen.
  2. Daarnaast maakt een krappe arbeidsmarkt het voor werkgevers noodzakelijk om een goede contractloonstijging te bieden en concurrerend op de arbeidsmarkt te blijven.
  3. Het is overigens niet alleen de FNV die pleit voor hogere lonen. Ook instanties waaronder De Nederlandse Bank, Centraal Plan Bureau, OECD, IMF en diverse economen wijzen op het achterblijven van de lonen.

Speciale aandacht gaat uit naar de laagste loonschalen en dit is relevant voor nieuw in dienst getreden medewerkers na 1 januari 2018, en/of op de planningsafdeling. Wij willen dat een werknemer minimaal 130% van het minimumloon (WML) verdient: werk moet lonen. Het WML bedraagt in 2019: € 1.615,80 per maand (gebaseerd op een 40-urige werkweek).

Planning
Essentieel voor de dienstverlening van Mebin (Sagrex) is een planning die flexibel genoeg is om aan te sluiten bij de vraag van de klant. Betekent dit dat de medewerker maar moet komen opdraven wanneer de klant dit wil? In een modern gezin werken tegenwoordig beide ouders en die moeten goede afspraken met elkaar kunnen maken om de opvang van de kinderen te regelen. Duidelijke afspraken over de planning en de mate van flexibiliteit die gevraagd wordt van de medewerkers (ook die van de planningsafdeling), zijn nodig om in een modern gezin, het thuisfront goed te kunnen regelen.

We weten dat de klanten van HCNL veel flexibiliteit vragen. In de Bouw trekken cao-partijen tegenwoordig samen op richting opdrachtgever om aandacht te vragen voor deze problematiek.

Overwerk
Ooit was overwerken voor de medewerkers een manier om extra inkomen te genereren. Tegenwoordig, met een andere kijk op gezond werken, willen we niet meer dat (extreem) overwerken de norm is. Uiteraard is er een Arbeidstijdenwet die gerespecteerd dient te worden, maar houdt er rekening mee dat wanneer de Arbeidstijdenwet wordt overschreden, er al heel veel uren gemaakt zijn. Overwerk moet niet de norm zijn. En projecten die (extreem) overwerk met zich meebrengen, vragen een aparte status. Liever praten we met jullie werkgever over hoe we dit beter in banen kunnen leiden.

Levensfasebewust beleid
Gezond de eindstreep halen, dat willen we allemaal. Jongeren hebben andere wensen dan ouderen. Flexibiliteit en maatwerk hebben beide groepen nodig. De jongere die graag het thuisfront goed regelt en een beroep doet op de planning om daarmee rekening te houden.

De oudere die soms aanpassingen van het werk en/of de werktijden nodig heeft en om die reden een beroep doet op de planning. Vroeger sprak men over ‘ontziemaatregelen’ in de context van ‘ouderenbeleid’, maar eigenlijk is dit van toepassing op alle leeftijdsgroepen en heet het tegenwoordig gewoon ‘Levensfasebewust beleid’. Kortom: oude wijn in nieuwe zakken en ‘ontziemaatregelen’ (voor alle leeftijdsgroepen) horen hier gewoon bij.

Werkgeversinzet
Zoals aangegeven in de nieuwsbrief van 18 december hebben wij, vanuit werknemerszijde, onze voorstellen toegelicht. Die vinden jullie opnieuw bij deze nieuwsbrief. Jullie werkgever heeft, zoals verwacht, op het cao-overleg van 22 januari een terugkoppeling gegeven op onze voorstellen. Dit kwam neer op een herhaling van hetgeen eerder door de directie was aangekondigd, maar dit heeft zich nog niet vertaald in concrete voorstellen naar ons toe.

Kortom, en ik herhaal wat ook al in de nieuwsbrief van 18 december was geschreven: Door de directie van HeidelbergCement Nederland is de wens uitgesproken om met ons te overleggen over een tweeledige benadering:

  • Uniformering en harmonisatie van een aantal arbeidsvoorwaarden (ENCI, Mebin, Sagrex)
  • Procesafspraken inzake verdere stappen van harmonisatie en afspraken welke zaken verschillend zullen blijven. De afspraken inzake verdere stappen van harmonisatie zullen betrekking hebben op zowel timing als inhoud.

Jullie werkgever geeft aan te streven naar een gematigde loonontwikkeling. Er ligt nog geen concreet loonaanbod.

Het volgende overleg zal plaatsvinden op 26 februari 2019.

Namens de onderhandelingsdelegatie Ramon van Buuren Mebin en Paul Luijten Enci,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads