Al het nieuws

Geef je mening over het Tijdspaarfonds Bouw

Werkgevers twijfelen of het Tijdspaarfonds (TSF) echt nodig is en willen het afschaffen. CNV Vakmensen hoort hele andere geluiden van werknemers en wil het Tijdspaarfonds behouden. Tijdens de vorige cao-onderhandelingen is afgesproken hier onafhankelijk onderzoek naar te doen. Dat onderzoek is nu gestart. Vul hem vandaag nog in.

Onafhankelijk onderzoeksbureau
In opdracht van cao-partijen Bouw en Infra voert USP Marketing Consultancy een onderzoek uit. Dit onderzoek is voor zowel werkgevers als werknemers, om inzicht te krijgen in hoeverre er waarde wordt gehecht aan het Tijdspaarfonds, beter bekend als TSF.

Waarom dit onderzoek?
Cao-partijen willen weten of er een toekomst is voor het Tijdspaarfonds in de huidige vorm of dat een andere invulling van deze arbeidsvoorwaarden beter aansluit op jouw wensen en behoeften. Door inzicht te krijgen in hoeverre je waarde hecht aan het Tijdspaarfonds, in welke mate en op welke wijze je gebruik maakt van deze regeling, en wat je wensen en behoeften zouden zijn, kan onderzocht worden hoe deze arbeidsvoorwaarden het best ingevuld kunnen worden.

Jouw ervaringen zijn belangrijk
Omdat jij gebruik maakt van het TSF, heb jij een goed beeld van de huidige invulling.  Met jouw ervaringen kan onderzocht worden wat er goed is aan het TSF en wat er eventueel anders zou kunnen of moeten. Aan de hand van uw antwoorden kunnen cao-partijen met elkaar beslissen:

  • of het TSF in de huidige vorm doorgaat;
  • of er aanpassingen noodzakelijk zijn;
  • of een andere invulling van deze arbeidsvoorwaarden beter aansluit op de wensen en behoeften van werkgevers en werknemers.

Doe mee!
Het is voor de toekomst van het Tijdspaarfonds en daarom van groot belang dat je meedoet. Het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden.

Doe hier mee met het onderzoek voor werknemers >

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw en Infra