Evaluatie reorganisatie van Waterbouwer Van Oord

De stevige ingrepen in de organisatie in 2020 hebben hun effect gehad. Van Oord is economisch beter door de Covid-19 periode gerold, dan op voorhand verwacht. Het vizier van Van Oord is gericht op de toekomst. Om haar positie te verstevigen zal Van Oord blijven investeren. Dit zijn enkele belangrijke conclusies uit het gevoerde evaluatiegesprek tussen de directie van Van Oord en de vakbonden van donderdag 23 september jl.

Stevige ingrepen in de Van Oord-organisatie hebben hun effect gehad
Over een langere periode was de omzet van de organisatie niet in lijn met de grootte van het personeelsbestand van de organisatie. Dit heeft in 2020 wereldwijd geleid tot ingrepen in de organisatie. Voor Nederland is er gesneden in het personeelsbestand van zowel kantoor als vloot. Door de ingrepen heeft de directie het tij weten te keren, de dalende lijn van de omzetten is een halt toegeroepen. Ondanks andere verwachtingen blijft het niveau van de omzet 2021 steken op het niveau van 2020.

Blik gericht op de toekomst
De blik van Van Oord is gericht op het heroveren van het marktaandeel in de bagger. Om de slag met de concurrentie aan te gaan wordt de baggervloot vernieuwd. De focus is daarbij gericht op vergroening en verduurzaming. Daarnaast ligt er in de windmarkt voor Van Oord veel potentie.

Op personeelsgebied worden voor de opbouw en opvolging jonge Nederlandse officieren gerecruteerd.

Reorganisatie
De reorganisatie is gepaard gegaan met gedwongen ontslagen. Door het niet doorgaan van een voorziene uitvlagging, eigen opzeggingen en het aan de slag kunnen blijven van machinisten was het aantal gedwongen ontslagen minder dan voorzien. Door de boventallige medewerkers is van alle trajecten opgenomen in het sociaal plan gebruik gemaakt.

Het onderwerp van verdringing is uitdrukkelijk besproken. De directie heeft de verzekering gegeven, dat er geen sprake is van verdringing van Nederlandse werknemers door internationale medewerkers. Om de kwalitatief hoge standaard van Van Oord te borgen, hecht Van Oord aan het op peil houden van het Nederlandse personeelsbestand.

Een kritische noot achteraf is, dat de bemanning op de vloot te lang in onzekerheid is gehouden. Te lang is boven de markt blijven hangen wiens baan op de tocht stond. Dit had anders gemoeten.

Wordt vervolgd
Niet alle onderwerpen konden besproken worden. Een lastig onderwerp is bijvoorbeeld het pensioencontract in een internationale organisatie. Een onderwerp waar directie en vakbonden hun tanden in kunnen zetten. We spraken met elkaar af, dat er op korte termijn een vervolg-gesprek komt.

Aan jullie de vraag om ons te blijven informeren en/of met vragen te blijven bestoken.

Namens CNV Vakmensen,
Gijs Lokhorst, Landelijk onderhandelaar waterbouw

Robbim Heins
Bestuurder
M: 06 5160 1987
E: r.heins@cnvvakmensen.nl