Enquête Interieurbouw Van Keulen

Wij krijgen regelmatig signalen van onze leden bij Van Keulen dat er dingen niet prettig verlopen om het zo maar te benoemen.

Verplaatsing Metaalafdeling
Onduidelijkheid en intrekken van plannen voor verplaatsing van ( een deel ) van de metaalafdeling. Veel overwerk en het niet of gedeeltelijk afrekenen daarvan, een ICT-systeem dat niet goed functioneert, niet coronaproof kunnen werken en veel wisselingen op directieniveau.
Intussen heeft de heer J. van Keulen weer alleen de volledige leiding. Helaas wil hij niet met ons in gesprek over de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen. Om duidelijk te krijgen wat er aan ongenoegen speelt heb ik samen met FNV een kleine enquête opgesteld. Met de uitkomst daarvan kunnen we bepalen hoe we met de situatie om zullen gaan.

Vul de kleine enquête in
Belangrijk is dat er zo veel mogelijk mensen aan de enquête meedoen. Vraag daarom ook je collega’s om de enquête in te vullen. Stuur daarom deze link aan hen door: http://bit.ly/2NaiPmI 
Op die manier krijgen we een duidelijk beeld van de zaken waar we eventueel werk van moeten maken. Vul de enquête liefst meteen in voordat je het vergeet. Het kan tot uiterlijk 30 maart.
Klik hier om meteen naar de enquête Van Keulen te gaan. Reageer in ieder geval, ook wanneer je vindt dat alles goed gaat.

Contact
Alvast bedankt voor je deelname. Heb je nog vragen of opmerkingen dan hoor ik deze graag. 

Willem Timmer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 2957 / w.timmer@cnvvakmensen.nl 

Downloads