Eindelijk enige duidelijkheid maar onvoldoende

Partijen hadden de intentie uitgesproken om voor afloop van de huidige cao 1 augustus a.s., een nieuwe af te sluiten. Helaas is dat niet gelukt. Op 8 juli jl. is de derde onderhandelingsronde geweest. Er zijn vorderingen gemaakt; echter onvoldoende om een positief gevoel te hebben dat het goed komt.

In deze ronde is met name gefocust op Duurzaam inzetbaarheidsdagen, loon en pensioen.

Duurzaam inzetbaarheidsdagen
Zoals u weet stond een evaluatie gepland van de in de vorige cao overeengekomen afspraken met betrekking tot Duurzaam Inzetbaarheidsdagen; de oude leeftijdsdagen. We hebben tegen de werkgevers gezegd dat uit de informatie die we van onze leden krijgen, we de indruk krijgen dat er ruis is over de status van de dagen. Voor de vakbonden is er aan de status van die dagen niets veranderd. Het is het onvervreemdbare recht van werknemers. Waar we ruimte voor hebben geboden is dat als in een bedrijf Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid wordt ontwikkeld, de middelen van die dagen door werknemers vrijwillig hiervoor aangewend kunnen worden. Het kan niet zo zijn dat het voor de werknemers wordt ingevuld.

Pensioen
We hebben nu een pensioenregeling met een opbouwpercentage van 1,875%. Met de middelen die nu in de cao zijn afgesproken kan je volgende jaar een percentage financieren van 1,4%. Een verlaging van 20% aan pensioenopbouw. Daarnaast is, zoals we eerder schreven, de positie van het pensioenfonds broos, waardoor een korting van het opgebouwde pensioen en ingegane pensioen dreigt. Als werknemersdelegatie vinden wij dat we in deze onderhandelingen onze verantwoordelijkheid moeten nemen en extra afspraken moeten maken om de kortingsdreiging te verminderen.

De werkgevers gaven aan dat ze niet verder willen dan de ruimte die in de cao is opgenomen. Wij vinden dit onverantwoord.

Loon
De werkgevers willen een looptijd van 2 jaar, waar ze maximaal aan ruimte voor alle zaken van 2x 2,5% hebben. Voor alleen de loonparagraaf is de geschetste ruimte wat ons betreft onvoldoende. Als we geschetste ruimte vertalen in cao-termen en we zouden wat willen doen aan pensioen en eventueel andere zaken zoals reiskostenvergoeding, dan blijft er voor loon geen enkele ruimte. Dat kan niet de bedoeling zijn in een tijd dat het met de meeste branches in de sector goed gaat.

Voor 9 september staat het volgende overleg gepland. Wij hopen dat de werkgevers meer ruimte hebben, zodat we een cao kunnen afspreken.

Mede namens onderhandelingsdelegatie A. van de Burg,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl