Eindbod sociaal plan voor RWS en R&B

Op 13 juni hebben jullie werkgevers per brief een eindbod voor een sociaal plan aan de vakbonden toegestuurd. Vakbonden vinden dit eindbod onvoldoende.

Graag willen wij dit eindbod en de ontstane situatie bespreken met onze leden bij RWS en R&B. Daartoe organiseren wij een gezamenlijke ledenbijeenkomst met FNV op:

Datum : Woensdag 10 juli 2019
Tijd      : 17.00 uur
Plaats : FNV Vakbondshuis
aan de Wulfaertsstraat 5 te Goes

Collega’s die (nog) geen lid zijn, zijn van harte welkom mits zij ter plekke lid worden. Gezien het grote belang van deze bijeenkomst hoop ik je te mogen verwelkomen.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 13 40 89
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl