Eindbod sociaal plan RWS en R&B Wonen

Zoals we jullie al eerder hebben laten weten, hebben jullie werkgevers op 13 juni schriftelijk een eindbod gedaan voor een sociaal plan. Op de ledenbijeenkomst d.d. 10 juli hebben we het onderhandelingsproces en het eindbod uitgebreid besproken.
Omdat een aantal leden niet in de gelegenheid was om naar de bijeenkomst te komen, geven wij in deze brief een korte samenvatting van datgeen er besproken is op de ledenvergadering.

Allereerst hebben wij op de ledenbijeenkomst aangegeven dat het overleg met jullie werkgevers meermaals stevig was, maar altijd in een goede sfeer, en met wederzijds respect, is verlopen. Toch hebben we helaas geen overeenstemming kunnen bereiken omdat jullie werkgevers een eindbod hebben gedaan dat wij onvoldoende vinden.

Waarom vinden wij het eindbod onvoldoende?

Ondanks dat jullie werkgevers op dit onderdeel wel hebben bewogen (de inzet was alleen de wettelijke transitievergoeding), vinden wij de geboden ontslagvergoeding nog steeds te laag, zeker in vergelijking met wat we gewend zijn om af te spreken bij andere woningcorporaties. In het eindbod bieden jullie werkgevers de volgende ontslagvergoeding; 2 keer de transitievergoeding als iemand na een outplacementtraject nog geen werk gevonden heeft, 1,7 keer de transitievergoeding als iemand gedurende outplacement zijn arbeidsovereenkomst eindigt omdat hij elders werk heeft gevonden en 1,2 keer de transitievergoeding als de medewerker geen gebruik maakt van outplacement. Vooral die laatste vinden wij onvoldoende.

Daarnaast staan er in het eindbod nog zaken die niet conform wet- en regelgeving zijn. Er staat bijvoorbeeld in het sociaal plan dat een werknemer geen aanspraak kan maken op de wettelijke transitievergoeding als hij/zij een gelijkwaardige of passende functie weigert. Maar op het moment dat een werknemer een passende functie weigert, is er ons inziens geen wettelijk basis om de transitievergoeding te onthouden.

Ook missen we een eenduidige en objectieve plaatsingsprocedure. Er staat wel in het sociaal plan dat het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, maar ergens anders staat dan weer een uitzondering daarop als het gaat om sleutelfuncties. Deze mogelijkheid biedt de wet- en regelgeving echter niet. Hierover hebben we tijdens de onderhandelingen uitgebreid gesproken.

Op een aantal onderdelen hadden we wel overeenstemming;
  • Een salarisgarantie bij plaatsing in een passende functie die 1 schaal lager is. Dus geen afbouw zoals in eerste instantie werd voorgesteld.
  • Individuele afspraken/rechten van werknemers blijven bestaan bij plaatsing. Dus ook hier geen afbouw zoals in eerste instantie werd voorgesteld.

Je zult begrijpen dat wij, de vakbonden, niet akkoord gaan met een sociaal plan dat niet voldoet aan wet- en regelgeving. Daarnaast vinden wij het ook van belang dat het niveau van het sociaal plan vergelijkbaar is met wat we elders afspreken.

Vandaar dat wij tijdens de bijeenkomst op 10 juli in overleg met de aanwezige leden hebben besloten om het sociaal plan niet te ondertekenen. Op die manier zijn werknemers niet gebonden aan het sociaal plan en hebben wij ook meer mogelijkheden om de belangen van onze leden te behartigen.

Natuurlijk zullen wij onze leden bijstaan waar nodig. Word je geraakt door de aankomende fusie, neem dan contact op met CNV Info, telefoonnummer (030) 75 11 007 (tijdens werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur), zodat je juridisch advies en ondersteuning krijgt.

Hopelijk heb ik je hiermee voldoende geïnformeerd. Heb je toch nog vragen, neem dan gerust contact met mij op. Dat kan via email: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl of telefoon: 06 20134089.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 13 40 89
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl