Eindbod cao Meubel massaal afgewezen

Op 15 oktober zijn wij mondeling, op 19 oktober schriftelijk, door de werkgevers geconfronteerd met een eindbod voor een nieuwe cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Een cao die al per 1 januari 2020 had moeten ingaan. Het resultaat van de ledenraadpleging is duidelijk: ruim 75% van de leden verwijzen het eindbod naar de prullenmand. En, niet onbelangrijk: de actiebereidheid is hoog.

Van uitstel naar ondermaats eindbod
In december 2019 namen de werkgevers een time-out. Om verschillende redenen werden de onderhandelingen telkens in tijd doorgeschoven. Corona en een ingetrokken mandaat voor onderhandelingen van werkgeverszijde waren de belangrijkste oorzaken voor uitstel. Op 15 oktober werden wij geconfronteerd met een voorstel, waarbij niet of nauwelijks ruimte was voor verbetering. Ons tegenvoorstel deed recht aan het uitgangspunt van koopkrachtbehoud. Daar waar praten verder geen zin heeft, de argumenten falen, stel je een daad. Of je komt tot een resultaat of je brengt een eindbod uit. Werkgevers kozen spijtig genoeg voor het laatste. En dát ondermaatse eindbod is nu dus massaal door jullie afgewezen.

Niet blind, doof, maar wel reëel
Wij zijn niet blind voor wat er allemaal gaande is in werkend en werkgevend Nederland, inclusief Meubelindustrie en Interieurbouw. Het gaat bedrijfseconomisch niet altijd even soepel. Maar wij zijn ook niet doof voor de geluiden van onze leden. Er wordt hard gewerkt, orderportefeuilles zijn gevuld, de nieuwbouw- en verbouwactiviteiten trekken aan. En daar waar het niet écht niet goed gaat zijn wij bereid tot maatwerkafspraken. Ons voorstel vinden wij reëel in het licht bezien van de noden van werkgevers en de behoeften van onze leden. Wij vinden het bijzonder jammer dat werkgevers dat niet willen en kunnen inzien.

Eindbod activeert de leden
Op hoofdlijnen kwam het eindbod neer op een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021 (18 maanden), een loonstijging van 1% op 1 december 2020 en 0,7% per 1 april 2021. Waarbij werkgevers 0,2% willen inverdienen door een verminderde afdracht aan het Sociaal Fonds Meubel. Wij hebben daar in de finale een reële loonvraag per 1 december 2020 en per 1 april 2021 tegenover gezet met een eenmalige compensatie voor de eerste elf maanden in 2020. Nee zeiden de werkgevers. Feitelijk komt het eindbod erop neer dat je in heel 2020 het moet doen met 1% van een maandloon. Leden vinden dit niet acceptabel, wijzen daarom het eindbod af en geven aan actiebereid te zijn. En dat is opmerkelijk in een sector die geen traditie kent van acties.

Het vervolg
De onderhandelingen zijn dus gestrand in een eindbod van de werkgevers. De leden van CNV Vakmensen en FNV hebben het eindbod massaal afgewezen. Er is dus geen zicht op een nieuwe cao, tenzij de leden in beweging komen. Uiteraard vergezeld van de nodige publiciteit. Voordat wij jullie vragen in actie te komen, zullen wij nog een ultieme poging doen werkgevers te bewegen tot een nieuw cao-bod die recht doet aan het door hen zelf geformuleerde uitgangspunt van koopkrachtbehoud. Mocht dit tot niets leiden, zullen wij de werkgevers een ultimatum stellen onder de dreiging van acties.

In de tussentijd vragen wij jullie ons te voorzien van reacties die onze inzet voor een nieuwe cao steunen. Kom in beweging. E-mails, sms en WhatsApp-berichten, het maakt niet uit. Alle reacties doen er toe. Praat erover met collega’s, bevraag je werkgever. En mocht je alvast hele aardige ideeën of suggesties hebben voor acties in de sector of binnen jouw bedrijf, laat mij dat vooral weten. Mijn contactgevens staan hieronder.

Emiel Peper
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 43 20 81
E  aem.peper@cnvvakmensen.nl