Eindbod cao-Bruil Beton & Mix

Wij hebben van Bruil het eindbod ontvangen dat nu aan de leden wordt voorgelegd. Leden van CNV Vakmensen kunnen hun stem uitbrengen over het eindbod van Bruil.

Op 17 december ontvingen wij (CNV Vakmensen en FNV Bouwen en Wonen ) het eindbod voor een nieuwe cao van Bruil dat we nu aan jou als lid voorleggen.  Eindbod is als bijlage toegevoegd.  Als lid van CNV Vakmensen en FNV kun je stemmen over het eindbod van Bruil.

Eindbod voldoet niet aan mandaat. Wat vind jij?

Wij hebben van onze leden een mandaat mee gekregen waarin is aangegeven waar het resultaat minimaal aan moet voldoen om met een cao-resultaat terug te kunnen komen.

Het eindbod van de werkgever voldoet niet aan het mandaat. En daarom kunnen wij het ook niet positief voorleggen aan onze leden. Nu ben jij als lid aan de beurt: hierbij leggen wij het eindbod aan je voor en kun jij je hierover uitspreken.

De afgelopen week hebben we leden en niet leden geïnformeerd over het eindbod.
Stemt de meerderheid vóór het eindbod van Bruil, dan is dat ook de uitkomst van de onderhandelingen en is er sprake van een nieuwe cao.

Als de meerderheid van de leden tegenstemt, zullen wij Bruil informeren dat een meerderheid van de leden het eindbod heeft afgewezen. Wij zullen Bruil dan ook adviseren om met een beter loonbod te komen. Komt Bruil niet met een beter loonbod dan moet je je wel realiseren dat het mogelijk kan zijn dat jij hiervoor ook in actie moeten komen. Dat wil zeker niet zeggen dat we gelijk gaan staken. Uiteraard vragen we dan aan jullie als leden om mee te denken over vervolgacties. Het is immers jouw cao en het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden.

Stemmen over het eindbod (tot uiterlijk 8 februari)

De leden van CNV Vakmensen en FNV Bouwen en Wonen kunnen tot uiterlijk 8 februari hun stem uitbrengen. Jij kan stemmen middels bijgevoegd antwoord formulier mail deze naar w.timmer@cnvvakmensen.nl of per post naar CNV Vakmensen, t.a.v. Secretariaat, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht. 
Maak vooral ook gebruik van de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen.  

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik deze graag. Je kunt mij bellen op onderstaand telefoonnummer.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
06 51 202 957
w.timmer@cnvvakmensen.nl

 

Downloads