Derde ronde cao-overleg Woondiensten: grote teleurstelling

De derde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Woondiensten duurde gisteren minder lang dan gepland. Vakbonden besloten tot een schorsing van de onderhandelingen tot de volgende ronde op 16 december aanstaande. Hoewel partijen elkaar op immateriële punten lijken te vinden, zijn de verschillen op "loon"op dit moment te groot.
"Eerlijk gezegd was het een grote teleurstelling" aldus Edith Werger, onderhandelaar voor De Unie." "Hoe Aedes tot haar loonbod komt, is mij een raadsel. Ik begrijp er werkelijk niets van!"

Klein stapje
Nadat werkgevers in de tweede onderhandelingsronde een loonbod van 1,6% structureel op tafel hadden gelegd, gaven vakbonden al aan dat een dergelijk bod véél te laag was. Wij hebben dit loonbod niet aan onze achterban gecommuniceerd en daarmee werkgevers de rust en ruimte gegeven om met een beter bod te komen. Toen gisteren het bespreekpunt "loon" op tafel kwam, bleken werkgeveres slechts een kleine beweging te maken. Ze verhoogden hun bod met slechts 0,2%. Dit overigens gecombineerd met "5 mei eens in de vijf jaar vrij" en een kleine, tijdelijke, thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag (alleen voor de medewerkers die thuiswerken en niet in combinatie met reiskostenvergoeding).

Robbim Heins, onderhandelaar namens CNV Vakmensen: "Ik ben gewoon even de weg kwijt.....
Aedes schrijft in haar voorstellenbrief dat ze voor de sector een loonsverhoging wil bieden die aansluit bij de financiële situatie van corporaties, oog heeft voor de arbeidsmarkt om ons heen en recht doet aan de inzet van medewerkers. Nou, die financiële situatie is over het algemeen prima en de arbeidsmarkt wordt op veel functies juist krapper. Daarbij geeft Aedes zelfs aan dat de medewerkers dit jaar een groot compliment verdienen voor hun inzet. Is dit dan het grote compliment? In onze ogen spreekt hier juist weinig waardering uit!

Voorstel Aedes betekent voor tweederde van de medewerkers koopkrachtverlies
Aedes blijft tijdens de onderhandelingen steeds wijzen op haar wens om tot een marktconforme beloning te komen. Ze gaat daarbij voorbij aan het feit, dat de loonkosten komend jaar 3,7% lager worden door het vervallen van de VPL-premie. Daar waar de vakbonden er op wijzen, dat in aanpalende sectoren sprake is van minimumbepalingen rond loon en een (vaak flinke) werkgeversbijdrage voor keuzebudget, wordt dit onmiddellijk van tafel geschoven. Ook deze zaken horen bij arbeidsmarktconforme arbeidsvoorwaarden.

"Dit loonbod valt echt heel slecht" vertelt Janneke Waage van de FNV. "1,8% structureel betekent voor tweederde van de medewerkers koopkrachtverlies omdat ze te maken krijgen met een aanpassingsbedrag. Daarbij ligt dit percentage ver onder het percentage van gemiddeld 4%, waarmee het maximumsalaris voor directeur/bestuurders komend jaar wordt verhoogd (in de WNT). Maar het meeste steekt nog dat werkgevers weigeren te zien dat de vrijval van de VPL-premie ook loonruimte betreft. Met dit loonbod maken werkgevers 1,9% 'winst' op de loonkosten. En dat juist in dit coronajaar, waarvan corporaties financieel relatief weinig last ervaren. En waarin medewerkers, regelmatig, ook met risico's voor de eigen gezondheid, de boel draaiende hebben gehouden. Dit is echt heel treurig...."

Uitnodiging voor digitale bijeenkomsten
Op 16 december worden de onderhandelingen voortgezet. Vóór die tijd gaan we graag in gesprek met onze achterban om van hen te horen wat ze van de stand van zaken vinden. We doen dat via een drietal digitale bijeenkomsten via MS Teams, te weten op 8, 10, en 15 december. De bijeenkomsten starten om 16.00 uur. Zowel vakbondsleden als niet-leden zijn van harte welkom!

Wil je bij één van de bijeenkomsten aanhaken? Meld je dan tijdig aan via:
woondiensten@fnv.nl
r.heins@cnvvakmensen.nl
Je krijgt de link voor de bijeenkomst dan op tijd toegestuurd.

Wat vind jij ervan?

Op ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten horen wij graag wat jij van de houding van werkgevers vindt. Belangrijjk, want we doen dit namens en voor jou. Je vindt daar ook alle informatie over de onderhandelingen, maar ook blogs en meningen van je collega's waar jij op kunt reageren.

Verdere achtergrondinformatie vind je ook op onze website:
www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/cao-woondiensten


Namens CNV Vakmensen,
Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie
Nicole Geerts, plv. lid onderhandelingsdelegatie

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl