Coronavirus en sector woondiensten

Het coronavirus schudt onze samenleving enorm op, zowel op sociaal als economisch gebied. In deze nieuwsbrief informeren we jou over de laatste ontwikkelingen.

Aedes slaat inmiddels verzoenende toon aan
De ontwikkelingen over het Corona-virus en de overheidsmaatregelen volgen elkaar snel op. In de nieuwsbrief van vorige week besteedden we aandacht aan werktijdverkorting en de houding van Aedes.

Inmiddels is de regeling werktijdverkorting van de baan. Daarvoor is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid in de plaats gekomen.
Ook de houding van Aedes is inmiddels gewijzigd. In haar laatste nieuwsbrief van 20 maart 2020 slaat Aedes een verzoenende toon aan. In haar nieuwsbrief, gericht aan de woningcorporaties, stelt Aedes nu:
"Doe geen beroep op de tijdelijke noodmaatregel overbrugging  voor werkbehoud, de tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies.
Daar is in de huidige situatie geen aanleiding voor."

Ook richting huurders geeft Aedes een ruimhartig geluid ten gehore.

CNV Vakmensen is verheugd over de gewijzigde toon van Aedes. De verzoenende toon sluit beter aan, bij het beleid en de visie van de meeste woningcorporaties zelf. Corporatiemedewerkers wijzen erop, dat hun woningcorporatie de richtlijnen van de RIVM strikt volgt. De meeste woningcorporaties proberen hun medewerkers en de huurders zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.

De onzekerheid over de snel veranderende werkelijkheid zorgt voor allerlei vragen. Of je nu thuis moet werken, door de maatregelen niet kunt werken of slechts onder strikte voorwaarden, of juist extra hard moet werken. Heb je zorgen over jouw werk en Corona?
Op ons digitale platform Je Achterban kun je jouw vragen en opmerkingen kwijt. Ontvang je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.jeachterban.nl/woondiensten.

Generatiepact, een update!
Er speelt meer in de sector dan het coronavirus.
Sinds 1 januari 2019 geldt er in de sector Woondiensten een generatiepact. In september 2019 is aan de corporaties gevraagd een vragenlijst over het generatiepact in te vullen. In een gezamenlijk bericht doen cao-partijen verslag van de terugkoppeling.

Het gezamenlijk verslag tref je in de bijlage aan.

Jouw vragen en opmerkingen kun je mailen aan bestuurder Robbim Heins: r.heins@cnvvakmensen.nl.

Mantelzorg
Onder de naam “zorgen dat werkt niet lekker” is CNV Vakmensen een onderzoek gestart naar de ervaring van mantelzorgers in de sector Woondiensten. Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door FLOW, Fonds Loopbaan en Ontwikkeling Woondiensten.
Afgelopen vrijdag is de enquête nogmaals aan jullie toegestuurd. Nog niet iedereen heeft de enquête ingevuld. Heb je de enquête nog niet ingevuld, doe het dan alsnog. Wij rekenen op jouw medewerking!

Wil je meer weten over de ontwikkelingen in de sector?
Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl en ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten. Je vindt daar achtergrondinformatie, blogs, meningen en reacties van je collega’s. Je kunt zelf uiteraard ook een vraag stellen of je mening geven.

Robbim Heins
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 19 87
E r.heins@cnvvakmensen.nl

Downloads