Corona crisis vertraagt overleg cao Hibin

De looptijd van de cao voor de Groothandel in Bouwmaterialen (cao Hibin) liep af op 31 december 2019. In de tussentijd zijn er met de werkgevers verkennende gesprekken gevoerd en was het de bedoeling om het formele overleg te starten. De gevolgen van de Corona crisis verhinderen dat.

Gezamenlijk bericht
Er is afgesproken om gezamenlijk hierover een mededeling uit te brengen. De tekst is als volgt:

Koninklijke Hibin, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie hebben besloten de cao-onderhandelingen voorlopig op te schorten. De reden is dat op dit moment niet kan worden overzien wat de gevolgen zullen zijn van de coronacrisis voor de sector op de middellange en lange termijn.
Het feit dat op dit moment onzeker en onvoorspelbaar is wat de gevolgen van de coronacrisis zijn, maakt het onmogelijk om nu afspraken te maken. Cao-partijen volgen de maatregelen van de overheid en RIVM en hebben daarover regelmatig overleg met elkaar. Zij zullen het cao-overleg vervolgen wanneer het juiste moment zich voordoet.

Blijft de cao van kracht?
Ja, de looptijd mag dan wel zijn verstreken maar de arbeidsvoorwaarden die in de cao staan blijven gewoon van kracht. Dat mag zelfs een jaar duren. Natuurlijk hopen we dat een eerste formele bijeenkomst zo snel mogelijk kan plaatsvinden maar dat is vanzelfsprekend nog erg onzeker.

Wat betekent deze situatie voor jou? In deze nieuwsbrief bundelen we een aantal antwoorden voor je.

NOW

Als jouw bedrijf minder wil gaan werken dan kan de directie aanspraak maken op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit noodfonds is in de plaats gekomen van de oud werktijdverkortingsregeling.
De NOW-regeling is simpeler en vooral veel sneller uitvoerbaar. De overheid neemt de loonkosten voor 90% over. En jouw werkgever betaalt zelf die laatste 10% van het loon. Jij merkt er niets van in jouw portemonnee.

Je houdt jouw baan
Maar, veel belangrijker, jouw baan blijft! Je mag niet worden ontslagen. Ook goed nieuws: de NOW geldt voor werknemers in vaste dienst maar ook voor flexkrachten en uitzendkrachten. Uitzendbureaus mogen namelijk ook ‘NOW aanvragen’.

Nog veel onzekerheid en onduidelijkheid
Het noodpakket moet worden uitgewerkt. Voor werkgevers, vakbonden, werknemers is nog niet alles duidelijk. Niet erg, het geeft aan dat er met veel inzet wordt gewerkt aan compensatie voor de ongure situatie waarin we als samenleving zijn beland. Het belangrijkste, dat jij jouw baan en inkomen behoudt, is gegarandeerd. De punten en komma’s…? Laat dat maar aan jouw vakbond over.

CNV Vakmensen werkt hard om samen met de regering - maar ook met jouw werkgeversorganisatie - duidelijkheid te scheppen en afspraken te maken. Afspraken die voorkomen dat bedrijven of werknemers omvallen in deze uitdagende tijd.

NOW is beter voor de WW
Met de invoering van de NOW is een pijnpunt weggepoetst dat nog wel bestond met de werktijdverkorting-regeling. Als je binnen de NOW naar huis worden gestuurd, omdat er geen werk is, dan verspeel je geen WW-rechten. Dat was eerder wel zo met de oude WTV-regeling. Nu betaalt de werkgever gewoon door, alsof je niet werkloos bent.

Let op jezelf en elkaar
Het is een spannende tijd, zowel op je werk als thuis. Samen komen we deze tijd beter door dan alleen! Let daarom goed op elkaar.
Wij als CNV Vakmensen blijven jouw belang behartigen. Zodra er meer is te melden hoor jij van ons. Heb je in tussentijd vragen of opmerkingen? Aarzel niet en bel ons gerust. 030 751 1007. Een e-mail sturen mag ook: cnvinfo@cnv.nl.

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen over deze nieuwsbrief of over deze cao kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.