Al het nieuws

Cao Waterbouw: onderhandelingen leiden tot succes!

Op woensdag 20 februari 2019 hebben de onderhandelingen over jouw nieuwe cao Waterbouw plaatsgevonden. Er is door cao-partijen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao.

De cao lonen stijgen gedurende de looptijd van de cao - 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 (één jaar) - structureel met 3,5%, waarvan 2,25% per 1 april 2019 en 1,25% per 1 januari 2020. Ook worden de tarieven voor vergoedingen zoals genoemd in de artikelen 17, 26, 27 en 29 per 1 april met 2,25% verhoogd en per 1 januari 2020 met 1,25%.

Cao partijen voeren nu verder geen inhoudelijke wijzigingen door, zoals voorgesteld door CNV Vakmensen, omdat we in afwachting zijn van de resultaten van de werkgroep (ingesteld door cao partijen). Deze werkgroep werkt aan de ontwikkeling van ouderenbeleid / ouderenregeling en een persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsbudget dat samen onderdeel is van een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de sector. Op dit moment vindt er ook een onderzoek in de sector plaats naar de huidige werkroosters.

Werkgevers hebben, net als de bond benadrukt veel waarde te hechten aan de ontwikkeling van dit beleid. De werkgroep werkt hard, boekt voortgang maar kan nog geen eind-rapport en advies opleveren. De komende periode houdt CNV Vakmensen je verder op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector.

Jij bent nu aan zet
Breng je stem uit over dit resultaat. Als je je stem hebt uitgebracht kom je automatisch op Je Achterban, de online community voor alle werknemers in de Waterbouw. Daar staat ook de nieuwste Blog van Gijs, die gaat over betrokkenheid en het risico dat er straks geen cao meer wordt afgesloten. Ga daarover met elkaar in gesprek, stel je vragen en bedenk wat jullie als werknemers belangrijk vinden in de volgende cao.

KLIK HIER OM TE STEMMEN