Cao Tentoonstellingsbouw

In een crisis als deze, is het niet gemakkelijk om deze brief te schrijven. Want als er een sector is die ongenadig hard is getroffen door het coronavirus, is het de tentoonstellingsbouw wel. Daar waar jullie er als eerste uit lagen, zullen jullie ook weer als laatste mogen beginnen.

En dan komt de mededeling, we gaan werken aan een nieuw functie- en loongebouw. Wellicht frons jij je wenkbrauwen, maar laat mij het uitleggen.

Functie- en loongebouw
Al voordat we begonnen zijn met het onderhandelen over een nieuwe cao, die er uiteindelijk niet is gekomen, waren partijen het er al over eens dat we eens moesten kijken naar ons functiegebouw. Zoals dat in de cao beschreven staat, sluit het niet meer aan bij de huidige tijd. Omdat we geloven dat uiteindelijk de sector zal overleven, gaan we juist nu werken aan een nieuw functiegebouw. Aansluitend komt het loon daar dan bij. Als we straks dan een nieuwe cao hebben, hebben we ook een nieuw functiegebouw en zijn de lonen daar ook op aangepast.

Niemand er op achteruit
Bedenk dat niemand er op achteruit gaat. Je houdt wat je hebt en misschien komt er nog wel wat bij, dat zal het uiteindelijke onderzoek uit gaan wijzen.

Meedenken
Als jij wilt, zou ik het op prijs stellen dat jij meedenkt over de beschrijving van de functies. Want niemand weet beter dan jij hoe de sector te werk gaat en wie eigenlijk wat doet. Dat mag naast mij aan tafel, maar dat mag ook op afstand. Als ik maar input krijg, zodat we gedegen werk af kunnen leveren. EVZ gaat ons daarbij ondersteunen, maar inbreng uit het werkveld is van essentieel belang.
EVZ gaat bedrijven bezoeken en in gesprek met directies en werknemers. Het kan dus zijn dat jij hiervoor benaderd wordt. Medewerking hieraan is gewenst, daar input vanuit de bedrijven belangrijk is. EVZ gaat het op papier zetten en aansluitend ben jij, als lid van CNV Vakmensen aan zet. Jij mag bepalen of dat wat opgeschreven is, juist is.

Tot slot
Veel meer dan dit heb ik op dit moment niet te melden. Met jullie hoop ik op licht aan het eind van de tunnel. Bedrijven proberen, met of zonder hulp van de overheid, te overleven. Dat gaat met vallen en opstaan. Er komen berichten dat bepaalde bedrijven omvallen. Dat is triest, temeer daar het waarschijnlijk zonder crisis niet was gebeurd.
Nu kan het ook zo zijn dat er collega’s van je nog geen lid zijn, maar toch wel nieuwsgierig. Breng ze met mij in contact. Als je deze brief doormailt, kunnen ze ook direct lid worden door op deze link te klikken https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Zoals ik al zei, ik hoop met en voor jullie dat het allemaal snel weer open mag en jullie weer mogen bouwen aan beurzen, tentoonstellingen en exposities. Hoop doet leven, dus hopen we snel op betere tijden.

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl