Cao-onderhandelingsresultaat Timmerindustrie

CNV Vakmensen, FNV en de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie hebben een cao afgesloten van 16 maanden voor de Timmerindustrie (1 april 2019 tot en met 31 juli 2020) en ook een cao van 5 jaar (tot 1 april 2024) voor het Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT).

De lonen worden zowel procentueel als met nominale bedragen verhoogd. Per 1 juli dit jaar volgt een loonsverhoging met €35 bruto per maand. Per 1 januari 2020 bedraagt de loonsverhoging 1,5%. Per 1 juli 2020 worden de maandlonen opnieuw met €35 bruto per maand verhoogd.
Voorbeeld: bij een bruto maandsalaris van € 2500, - bruto stijgt het salaris op 1 juli 2019 met € 35- bruto (€ 2535), op 1 januari 2020 een procentuele stijging van 1,5% (€ 2573, -) en op 1 juli wederom een nominale stijging van € 35, - bruto. Aan het einde van de looptijd van de cao is het bruto maandsalaris € 2608, -. Omgerekend naar percentages is er in dit voorbeeld gedurende de looptijd van de cao sprake van een loonsverhoging van 4,32% en dat is op jaarbasis 3,24%. Het spreekt voor zich dat deze percentages respectievelijk dalen en stijgen als er meer of minder dan € 2500, - bruto wordt verdiend.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat tref je in de bijlage aan.
Vooral die verhoging met harde euro’s is voor CNV Vakmensen van belang. Dat maakt dat de mensen in de onderste loonschalen ook echt profiteren. Want alleen procenten van een lager loon dan jouw collega’s levert natuurlijk ook een lagere loonsverhoging op. Dit is eerlijker en maakt de branche aantrekkelijk voor nieuwe jonge vaklui. 

In het onderhandelingsresultaat is ook een afspraak gemaakt om de excessen in het uitzendwerk terug te dringen. Na 9 maanden moet aan de uitzendkracht een arbeidscontract worden aangeboden. De Vakraad gaat toezien op naleving. 

De NBvT heeft toegezegd om samen met de vakbonden zich richting de overheid te zullen inspannen voor een eerlijker AOW-systeem. Medewerkers in de fysiek zwaardere functies in de Timmerindustrie hebben de behoefte om na 45 dienstjaren te kunnen stoppen met werken.

Stemmen
De leden hebben uiteraard het laatste woord over het onderhandelingsresultaat. We vragen je jouw stem hierover uit te brengen. Klik hier om meteen digitaal te stemmen. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je het volgende webadres op internet typen om te stemmen: https://q.crowdtech.com/Q71npA7vr0iWu-oPJdL1hQ Stemmen kan uiterlijk 17 april 2019.
De cao-commissie van CNV Vakmensen is positief over het behaalde resultaat en adviseert de leden in te stemmen met het onderhandelingsresultaat. Voor een zo representatief mogelijke uitslag vragen wij jullie allemaal om te reageren.

Namens de onderhandelingsdelegatie,
Jerry Piqué, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2052 
E j.pique@cnvvakmensen.nl

Downloads