Al het nieuws

Cao-onderhandelingsresultaat Owens Corning: Breng je stem uit!

Op dinsdag 27 oktober hebben we weer met jullie werkgever onderhandeld over een nieuwe cao bij Owens Corning. We zijn blij te melden dat dit overleg heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat wat we graag ter stemming aan jullie voorleggen.
Ondanks de onzekere tijden waarin we nu leven en de impact die dat heeft op de fabriek en individuele medewerkers hebben we met jullie werkgever onder andere afspraken kunnen maken over een werkgelegenheidsgarantie voor de looptijd van de cao en structurele loonsverhoging van 1,9 procent per 1 oktober 2020. In de bijlage kunnen jullie het volledige onderhandelingsresultaat vinden, waarin ook de afspraken rond pensioen, duurzaam inzetbaarheid en thuiswerken is opgenomen.

Werkgelegenheidsgarantie
Gezien de huidige omstandigheden hebben we tijdens de onderhandelingen sterk ingezet op een werkgelegenheidsgarantie. We vinden het van groot belang dat de ploegen op de huidige sterkte blijven, maar ook dat er geen onzekerheden zijn over het behoud van je baan op het moment dat je goed functioneert. Hierover hebben we een mooie afspraak kunnen maken, waarbij de personeelsbezetting op 138 formatieplaatsen wordt gehouden. Een stukje zekerheid dat nu geen overbodige luxe is.

Loonsverhoging
De loonsverhoging was een lastig punt in de onderhandelingen. Want wat is nu een realistische verhoging voor een bedrijf dat duidelijk veel last heeft van de Coronacrisis en zelfs staatssteun heeft moeten aanvragen? Gelukkig gaat het zeker niet slecht met Owens Corning, maar dat willen we uiteraard zo houden. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een loonsverhoging van 1,9% per 1 oktober 2020. In onze ogen toch nog een stevige structurele beloning, die we zelf in ieder geval op waarde schatten in combinatie met de werkgelegenheidsgarantie.

Overige afspraken
Naast de bovengenoemde punten hebben we ook afspraken gemaakt over het starten van een pilot rondom thuiswerken, een wens van onze leden in de dagdienst. In overleg met de OR zal hier een reglement voor gemaakt worden en zal de pilot 1,5 jaar draaien.

Belangrijk zijn ook de afspraken rond de huidige pensioenregeling (die moet omgebouwd worden naar het nieuwe pensioenstelsel) en Duurzaam Inzetbaarheid (waaronder bijvoorbeeld deeltijd werken in de ploegen, eerder met pensioen kunnen gaan, enz.) Hierover hebben we afgesproken dat het adviesbureau Mercer ons hierin gaat ondersteunen. We hebben inmiddels al een keer gesproken met het bedrijf en zijn optimistisch over hoe zij dit proces kunnen begeleiden.

Positief stemadvies
We beseffen ons dat het resultaat niet in de buurt komt bij wat we in februari met elkaar hebben besproken tijdens de ledenvergaderingen voorafgaand aan de onderhandelingen. Maar we realiseren ons heel goed dat de afgelopen 9 maanden een heel ander licht op de onderhandelingen heeft geworpen. Ondanks dat we zeker niet alle punten uit de voorstellenbrief hebben binnengehaald, zijn we toch tevreden met het behaalde resultaat en leggen dit dan ook met een positief stemadvies aan jullie voor.

Digitale toelichting
Helaas is het vanwege de corona richtlijnen niet verantwoord om een fysieke ledenbijeenkomst te houden. Vandaar dat iedereen digitaal zijn stem kan uitbrengen.

Klik op deze link om bij het stembiljet te komen. Stemmen kan tot uiterlijk donderdag 5 november.

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of opmerkingen hebt voordat je tot stemming over wil gaan. Uiteraard kan dat. Stuur me een mail via j.marskamp@cnvvakmensen.nl(ook als je bijvoorbeeld een telefonische afspraak wil maken om het resultaat te bespreken) of schiet een van de kaderleden aan.

Kaderleden
Via deze weg willen we als vakbondsbestuurders de kaderleden Roberto, Enno en Gert ontzettend bedanken voor hun ondersteuning en inzet in dit onderhandelingstraject. Deze toppers hebben er mede voor gezorgd dat we nu een mooi onderhandelingsresultaat kunnen voorleggen. Bedankt mannen, jullie zijn goud waard!

Mede namens kaderleden Roberto van der Meer (CNV Vakmensen) en Enno Smith, Gert Bullinga (FNV)
Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen

 

Downloads