Cao-onderhandelingen Waterbouw van start gegaan

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao Waterbouw van start gegaan. Tijdens deze eerste digitale onderhandelingsronde zijn de cao-voorstellen uitgewisseld en uitgebreid toegelicht. De voorstellen zijn na raadpleging van de achterban tot stand gekomen en vastgesteld door de cao Commissie (werkende leden onder de cao). Op woensdag 8 april worden de onderhandelingen voortgezet.

Koopkracht en eerder stoppen met werken centraal binnen voorstellen CNV Vakmensen
CNV Vakmensen stelt voor de lonen te verhogen met 4%. In 2020 zijn de lonen niet verhoogd en in 2021 moet daar rekening mee worden gehouden als het aan de bond ligt. Ook stellen we voor de eindejaarsuitkering met 0,5% te verhogen en vergoedingen te indexeren.

Uitwerking pensioenakkoord
De bond wil per 1 januari 2022 een regeling introduceren in de sector Waterbouw die het mogelijk maakt drie jaar voor de AOW leeftijd te stoppen met werken. Ook wil CNV Vakmensen het mogelijk maken om op vrijwillige basis verlof te sparen. Alle cao voorstellen kun je vinden in de bijlage voorstellenbrief die aan de werkgeversdelegatie is overhandigd.

Werkgevers uiten zorgen over de toekomst
De werkgeversdelegatie heeft ons laten weten de nodige zorgen te hebben over de (nabije) toekomst. De Stikstof en PFAS dossiers zitten de bedrijven nog steeds in de weg en een grote opdrachtgever als Rijkswaterstaat heeft grote problemen om projecten naar 'de markt' te brengen. Ook op gemeentelijk niveau komt de opdrachtverlening moeizaam tot stand terwijl het verkrijgen van opdrachten op provinciaal niveau en vanuit de waterschappen wat beter gaat. Wanneer er niet meer werk bij komt zijn werkgevers bevreesd dat 'de klap' later dit jaar gaat komen. Als het om het arbeidsvoorwaardenbeleid gaat is een nieuwe pensioenregeling topprioriteit. Werkgevers zien een beperkte loonruimte maar geven aan wel bereid te zijn te komen tot een afspraak over loonsverhoging.

Nieuwe pensioenregeling
Naast de cao onderhandelingen spreken werkgevers en bonden elkaar nu regelmatig als het gaat om de toekomst van het ouderdomspensioen. De komende maanden moeten de eerste richtinggevende uitspraken door cao partijen gedaan worden. Wil je als lid graag meedenken, meepraten en meebeslissen over de toekomst van het pensioen in de sector waterbouw, laat het mij dan weten.

Volg het cao traject en doe mee
Elke stap van het cao traject binnen de Waterbouw kun je volgen op Je Achterban. Denk mee, praat en beslis mee over de richting die we willen gaan met elkaar.  Ook reageren op de voorstellen en inhoud van deze nieuwsbrief kan op www.jeachterban.nl/waterbouw

Lid zijn meer dan ooit van belang
Samen een vuist maken in tijden van onderhandelingen en uitdagingen. Meer dan ooit is het nodig lid te zijn van de vakbond. Maak je ongeorganiseerde collega lid van CNV Vakmensen en ga naar www.cnv-ledenwerven.nl

Gijs Lokhorst, onderhandelaar cao Waterbouw 
E g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M 06 5120 2970

Downloads