Cao-onderhandelingen Timmerindustrie zijn begonnen

Afgelopen maandag hebben de bonden CNV Vakmensen en FNV Bouwen en Wonen met de werkgevers gesproken over de vernieuwing van de cao. Dit eerste overleg stond vooral in het teken van het uitwisselen en het toelichten van de voorstellen.

CNV Vakmensen heeft op basis van de door de leden ingevulde enquête een voorstellenbrief (zie bijlage) geformuleerd. Vorig jaar hebben wij in de cao een behoorlijk aantal protocollaire afspraken gemaakt. De Vitaliteitsregeling was zo een afspraak. Wij zijn nog bezig om aan een aantal protocollaire afspraken invulling te geven. CNV Vakmensen vond het daarom verstandig om het aantal voorstellen te beperken en de nadruk vooral te leggen op materiele zaken. Dit laatste kwam ook duidelijk naar voren in jullie reacties in de enquête.

FNV heeft ook een beperkt aantal voorstellen (zie bijlage), die in grote mate met CNV Vakmensen overeenkomen. Ook bij hen ligt de focus in deze onderhandelingen op de loonontwikkeling.

De werkgevers hadden in hun voorstellen (zie bijlage) al een eerste loonbod gedaan. Met een optimistische blik zouden wij kunnen zeggen dat het niet vaak voorkomt dat werkgevers in de eerste onderhandelingsronde al een loonbod doen. Wij zien echter ook dat er een groot gat ligt tussen de vraag van de bonden en het loonbod van de werkgevers. Er zal dus hierover nog flink moeten worden onderhandeld.

Op 28 maart is de volgende onderhandelingsronde en zal er meer op de inhoud van de cao-voorstellen worden ingegaan.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie, Hans Goossen (kaderlid)

Jerry Piqué
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 52
E: j.pique@cnvvakmensen.nl

Downloads