Cao-onderhandelingen Owens Corning Veil van start

Op 1 april 2021 verloopt jullie cao weer en gaan we in onderhandeling met Owens Corning om weer tot een nieuwe cao te komen. De eerste onderhandelingsdatum staat al gepland en wel op 11 maart a.s.

Input van de leden
Aangezien we nog steeds niet fysiek bij elkaar kunnen komen, moeten we het proces een beetje anders doen dan normaal. In plaats van ledenvergaderingen te houden en op basis daarvan onze voorstellenbrief te maken, doen we het nu andersom: we hebben een basisvoorstellenbrief gemaakt die we in bijlage meesturen bij deze nieuwsbrief. Aan jullie de vraag: welke overige punten hebben jullie nog om de voorstellenbrief mee aan te vullen? Of heb je een opmerking over het concept zoals we dit hebben gemaakt? Dan horen we dit graag en kijken we of er genoeg draagvlak is om het mee te nemen naar de onderhandelingen.

Contact
Heb je een goed idee of voorstel: mail deze naar mij óf geef het door aan één van de kaderleden. Voor CNV vakmensen is dit Roberto vd Meer en voor FNV zijn dit Gert Bullinga en Enno Smith.
Wil je liever een en ander telefonisch toelichten? Dan kan dat uiteraard ook. Stuur me een mail en we plannen samen een afspraak in.

Mede namens de kaderleden,

Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2390 9865 / E j.marskamp@cnvvakmensen.nl  

Downloads