Cao onderhandelingen Betonproducten Industrie

Onderhandelingen mislukt, cao toekomst. Laten we maar met de deur in huis vallen, het uitgebrachte eindbod van werknemers is na een ultieme poging op 19 oktober door de werkgevers niet geaccepteerd.

Nadat de leden van FNV en CNV in de ledenvergaderingen (in onze optiek goed bezocht) unaniem tegen het eindbod hebben gestemd,  is samen met de leden en kaderleden een eindbod geformuleerd waaraan een nieuwe cao zou moeten voldoen.

Wij hebben de werkgevers hiervan op de hoogte gesteld, waarop een uitnodiging kwam van werkgevers om overleg te hebben. Wij hadden de verwachting dat zij de werknemers wat te bieden hebben. Tot ons ongenoegen hebben wij moeten vaststellen dat er op het eindbod dat zij al eerder hebben uitgebracht, geen materiële verbetering zit. Wel zijn er pogingen ondernomen om te komen tot een resultaat, echter als er geen ruimte is, dan kun je alleen bij het kruisje tekenen en dat zijn we niet van plan.

Wat we hebben opgetekend uit het bod wat werkgevers in gedachten hadden en waarom ze ons uitgenodigd hebben, is vanwege de aanstaande pensioenpremieverhoging. Werkgevers kwamen het eerder door hun uitgebrachte eindbod aanvullen met de premieverhoging voor pensioen, dat die voor rekening werknemers komt, een déjavu gevoel. Immers vanaf dag één geven zij aan dat een eventuele premieverhoging voor 100% in rekening wordt gebracht bij werknemers, of middels langere arbeidsduur, lager loonbod en/of lange looptijd met een minimaal loonbod.

We hebben je eerder geïnformeerd over de problematiek en wat er voor nodig is om te zorgen dat er in de sector sprake is en blijft van een redelijke pensioenregeling, wat je nu hebt is bijna fiscaal maximaal pensioenregeling, met de rekenregels die het pensioenfonds moet hanteren. Wil je de regeling ongewijzigd voortzetten dan gaat de premie van ruim 16% naar ruim 21%. In de cao is een verhouding afgesproken bij een eventuele verhoging: 1/3 werknemerspremie, 2/3 werkgeverspremie. Aan de caotafel is aangegeven dat we bereid zijn om een oplossing te vinden in een combinatie van premieverhoging en opbouwverlaging, wij vinden dat de cao afspraak gerespecteerd dient te worden. Afspraak is afspraak.

Nu er geen overeenstemming is tussen partijen zal het pensioenfondsbestuur een besluit moeten nemen over de regeling en premie van 2021, immers de premie dient uiterlijk in december vastgesteld te zijn.

Zoals eerder opgenomen, als we in de cao een premieverdeling hebben van 1/3 werknemers en 2/3 werkgevers wat is de waarde van deze afspraak, als de werknemers 100% de rekening voorgeschoteld krijgen?

Ongetwijfeld zullen de werkgevers binnenkort een gelikte memo ophangen dat zij heel veel willen doen en begaan zijn met jou als werknemer, we vragen jou om materieel te beoordelen wat zij bieden.

Wat we op tafel gelegd hebben, is vergelijkbaar met wat we bij andere bedrijfstakken afspreken, de werknemers in de beton verdienen waardering en respect. Werkgevers verenigd in de werkgeversvereniging BFBN hebben duidelijk gemaakt dat zij jou alleen als kostenpost zien en alleen oog hebben voor de aandeelhouders.

Hoe nu verder? 
Het is nu duidelijk dat we uitonderhandeld zijn en er sprake is van een zakelijk conflict. We hebben te maken met de beperkingen die in verband met corona zijn afgevaardigd en wellicht verscherpt gaan worden. Volgende stap in deze is dat we de leden in de sector gaan vragen of zij zich willen uitspreken over de situatie in actievergaderingen. Zoals in de titel van deze nieuwsbrief staat, als we nu niet opstaan, dan is/zal er geen cao meer zijn. Accepteren we dat?

Binnenkort krijgt je van ons een nieuwsbrief met de consequenties van wat de huidige situatie is, nu er sprake is van een cao loos tijdperk. Je ontvangt hierbij een kijk en vergelijk, deze kan als nieuwsbrief ook aan collega’s gestuurd of indien mogelijk op de borden in het bedrijf opgehangen worden, zodat ook de niet leden op de hoogte raken van wat er aan de orde is.

Het spijt ons jou niet anders te kunnen melden en binnenkort zullen wij je verder informeren en wanneer het kan uitnodigen voor een actiebijeenkomst.

Ook namens onderhandelingskaderlid Arend van de Burg,

Willem Timmer
bestuurder
E w.timmer@cnvvakmensen.nl 
M 06 51 20 29 57

Downloads