Cao-onderhandelingen Beton mislukt

Eindbod werkgevers sigaar uit eigen doos!

Na maanden van onderhandelen zijn we zwaar teleurgesteld met het eindbod dat werkgevers op tafel durven te leggen. Dit is een regelrechte klap in het gezicht van werknemers. We hebben u eerder geschreven dat de werkgevers na ons laatste overleg onderling beraad zouden houden en wellicht dat er ruimte gecreëerd zou zijn om een cao-resultaat te boeken. Echter wat schetst onze verbazing, het eindbod is zodanig dat van enige verbetering geen sprake is. Na lang discussiëren en mooie woorden bezigen over het pensioendossier en verantwoordelijkheid voelen voor de problematiek, hadden we een sociaal gebaar in deze verwacht. Helaas.

Cao loonparagraaf
Werkgevers bieden 2,5% op 1 januari, vrij laat en ook nog eens een magere loonsverhoging als we dat afzetten tegen wat er recentelijk aan cao-verhogingen in verschillende bedrijfstakken wordt afgesproken. Als je de arbeidsduurverlenging van 38 naar 38,5 uur, die zij voorstellen, materieel hiervan afhaalt, dan blijft er ongeveer 1% over. De Inflatie is 2,8%, dat betekent zwaar inleveren voor de werknemers in de betonsector, op zowel loon als ook uitgesteld loon(pensioen).

Duurzaam inzetbaarheidsdagen(DI)
Zoals eerder opgemerkt hebben werkgevers het idee dat zij de zeggenschap hebben over de duurzaam inzetbaarheidsdagen(leeftijdsdagen). Wij hebben geen andere afspraak gemaakt over de zeggenschap dan wat er in de cao stond en dus lag en ligt de zeggenschap over die dagen bij de werknemers. In het eindbod schrijven ze dat ze nu een leeftijdsgrens noemen van 55, dat ze vrij opneembaar zijn. Dat is een verslechtering ten opzichte van nu.

Pensioen + Verlenging arbeidsduur naar 38,5%
Als je de inleiding leest, dan heb je het idee dat de werkgevers begaan zijn met de werknemers in deze sector en zich aangesproken voelen op het pensioendossier. Als je vervolgens vaststelt dat de extra last voor werkgevers in de premiebetaling voor een deel gefinancierd wordt door langer werken van werknemers, dan moet je ze nageven dat ze heel creatief zijn. Concreet betekent hun bod, dat de werknemers 3 dagen inleveren wat een waarde vertegenwoordigt van 1,5%. De voorgestelde pensioenverhoging is van 16,2 % naar 19,3 %, hierbij geldt een verdeling van 1/3 werknemers en 2/3 werkgevers. Dat betekent dat als ieder de eigen verantwoordelijkheid neemt, de werknemers 1% voor hun rekening krijgen en werkgevers 2%. Om die 2% te financieren vragen ze dus 3 dagen van de werknemers. Wij zijn benieuwd hoe u dat ziet? Dit is de bekende sigaar uit eigen doos!

Hoe nu verder?
Werkgevers hebben aangegeven dat zij het eind van hun mandaat hebben bereikt en dat zij geen ruimte zien voor verder overleg. Wij hadden door willen onderhandelen, echter als er verder geen ruimte zit, dan ben je uitgepraat. Het woord is aan de leden, u dus. Omdat het nivwau onvoldoende is, leggen wij het eindbod van werkgevers negatief voor. De kadergroep van CNV Vakmensen en FNV heeft zich unaniem uitgesproken dat het bod onvoldoende is en een schoffering van werknemers in de betonsector. Zij onderschrijven het advies van de onderhandelingsdelegatie.

Uiteraard snappen we dat het eindbod een toelichting behoeft. Hiervoor hebben we onderstaande regiobijeenkomsten georganiseerd, waarin wij tekst en uitleg gaan geven over het eindbod. Tevens zal er een stemming plaatsvinden. Indien de leden het eindbod ook onvoldoende vinden, zullen we in dezelfde bijeenkomsten met elkaar doornemen wat ons te wachten staat.

Bij deze nodigen wij u uit voor de hieronder genoemde ledenbijeenkomsten, waarbij er na uitleg stemmingen zullen plaatsvinden over het eindbod.

Datum                                 Plaats                                             Tijd
4 december                         Schepenlaan 6, Weert                       19.00 uur
9 december                         Dopheide 8, Drachten                       19.00 uur
12 december                       Gotlandstraat 2 a, Deventer              19.00 uur
16 december                       Derkinderenstraat 2, Amsterdam       19.00 uur
18 december                       Varrolaan 100, Utrecht                       19.00 uur

Wij zullen aanvullend aan de hierboven genoemde regiosessies ook bedrijfssessies organiseren, dat zullen we doen in overleg met onze kaderleden in de bedrijven. Indien u een toelichting wenst bij u op het bedrijf, willen wij dat graag faciliteren. Neem hierover contact op met ondergetekende voor het maken van een afspraak.

Ga in gesprek met je ongeorganiseerde collega, ga in gesprek over de houding van de werkgevers in deze sector. Alleen met meer leden kunnen we een krachtig signaal afgeven en dat is hard nodig.

Wij hopen u in grote aantallen te mogen begroeten.

Mede namens Arend van de Burg (kaderlid CNV Vakmensen),

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: +316 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl


Bijlagen:
- Eindbod
- Toelichting op eindbod

Downloads