Al het nieuws

Cao-onderhandelingen Baksteen op niets uitgelopen!

Vakbonden en werkgevers hebben op 27 mei een laatste poging ondernomen om tot een cao-resultaat te komen. Helaas is dat niet gelukt en ligt er een eindbod.

Verloop van de onderhandelingen
Bij de eerste onderhandelingsronde op 28 maart hadden wij als vakbonden het gevoel, dat deze onderhandelingen in een open en constructieve sfeer gaan verlopen en was de indruk, dat we samen een pakket zouden kunnen samenstellen dat recht doet aan de inzet van werknemers in de branche.

Deze positieve start is de tweede ronde meteen de grond ingeboord. We kunnen ook nauwelijks spreken van een onderhandeling. Zoals wij jullie geschreven hebben, was de boodschap eerst de verslechteringsvoorstellen van werkgevers accorderen voordat zij überhaupt verder wilden gaan.

Op 20 mei is de derde ronde gestart. Werkgevers begonnen meteen te zeggen dat zij niet goed begrepen zijn. In de tweede ronde onderhandelingen hebben wij een paar keer gevraagd of zij nog inhoudelijk nog op onze voorstellen gaan reageren, maar dat wilden ze niet.

Werkgevers, verenigd in KNB, hechten eraan dat de leeftijdsgebonden dagen met een jaar verder opgeschoven worden. De bepaling in art. 10 lid 6 uit de cao geschrapt wordt (overlapdiensten) en aangepast. De tijdelijke contracten periode van 1 jaar naar 2 jaar verlengd wordt en het schrappen van art. 15.2, dat een aanvulling regelt in het derde jaar arbeidsongeschiktheid.

Voor wat betreft de leeftijdsgebonden afspraken, momenteel is er in samenspraak met werkgevers een studie gaande in de sector wat de sector nodig heeft onder het kopje duurzaam inzetbaarheid. Wij hebben gesteld dat werknemers ons duidelijk gemaakt hebben, dat verslechtering van het huidige pakket absoluut onverteerbaar is. We willen de uitkomst van de studie afwachten om überhaupt hier nog op te kunnen reageren.

Om toch de sector niet maanden te laten wachten op een cao-resultaat hebben we het voorstel gedaan om een cao af te spreken voor een kortere periode dan één jaar en in die periode kunnen dan de studies afgerond worden die gaande zijn. Als je zo’n insteek kiest dan is de conclusie, dat je alle voorstellen in de ijskast zet en alleen een looptijd en een loonsverhoging afspreekt. Een loonsverhoging die een goede weergave is van wat je zou willen afspreken.

De cao’s die momenteel worden afgesproken in sectoren die het goed doen, liggen ongeveer bij een percentage van 3,5%. De KNB-werkgevers baseren zich op wat er gemiddeld in Nederland aan cao-afspraken uitrollen. Het gemiddelde ligt ongeveer bij 2,8%. In dit cijfer zitten sectoren waar het niet goed gaat en dat trekt het gemiddelde behoorlijk naar beneden. Werknemers in de sector Baksteen hebben in een tijd dat het niet goed ging, genoegen genomen met een lager percentage aan loonsverhoging. Nu het goed gaat mogen de werknemers hiervan wat terugzien en is een verwijzing naar gemiddelde cao-verhogingen een klap in het gezicht van werknemers.

Wat houdt het eindbod van KNB werkgevers in?
Looptijd
1 april tot 31 december 2019, een looptijd van 9 maanden.

Loonsverhoging
2,2% per 1 juli 2019, wat overeenkomt met 2,93% op jaarbasis en € 250,- bruto eenmalig.

Schrappen van art. 15.2.
Tevens een studie afspraak om art. 9 lid 6 te laten vervallen.

Werkgevers zijn ervan overtuigd dat als wij bovenstaande aan jullie voorleggen jullie dit zo’n fantastisch bod zullen vinden.

Wij vinden het bod zo mager dat het wat ons betreft de status van een onderhandelingsresultaat niet kan dragen. Wij willen in de ledenvergaderingen dit in stemming brengen onder de leden. Voor wat betreft het informatieve deel staan de ledenvergaderingen ook open voor niet-leden.

Hierbij doen wij jullie ook de uitgeschreven tekst van KNB toekomen, zodat er over het eindbod geen onduidelijkheid kan bestaan.

Werkgevers willen nu al verslechteringen doorvoeren en na studie nog meer verslechteringen.

Hierbij nodigen wij jullie uit voor onderstaande ledenvergaderingen waarin het eindbod van KNB wordt toegelicht en in stemming gebracht.

Data, plaats en tijdstip ledenvergaderingen
Donderdag 13 juni, Bijland 5, 6916 KA Tolkamer om 14.00 uur
Donderdag 13 juni, Kijfwaard 10  6911KE Pannerden om 16.00 uur
Dinsdag      18 juni, Crob 3, 4175 LR Haaften om 18.00 uur
Woensdag     3 juli, Maaers 38 Thorn om 17:00 uur

Ik zie jullie graag op één van deze bijeenkomsten.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads