Cao Meubel uitgelegd: ken jouw cao

Steeds vaker komen er vragen bij ons binnen over cao’s. Zo ook over de cao Meubel. Het gaat dan vaak over loon, werktijden en roosters, doorbetaling bij ziekte, verlof, toeslagen en vergoedingen. Vragen over primaire arbeidsvoorwaarden waarop de cao antwoorden geeft. Dit keer wordt de vergoeding werkverkeer uitgelegd.

Naamgeving, werkingssfeer van deze minimum-cao
De naam van de cao voluit is: Cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Over de naamgeving van de cao moet nog eens worden nagedacht. Deze cao is namelijk sinds jaar en dag ook van toepassing op de interieurbouwers. In artikel 1 van de cao wordt beschreven op welke werkgevers deze cao van toepassing is: de werkingssfeer. Heb jij een arbeidsovereenkomst met een werkgever uit artikel 1 dan is deze cao op jou van toepassing. De cao Meubel is een minimum-cao. De werkgever mag ervan afwijken, maar alleen in het voordeel van de werknemer. Uitruilen van regelingen mag niet. Dus de werkgever mag niet je veel meer geven aan toeslagen in ruil voor minder salaris.

Vergoeding werkverkeer
Het gaat hier om de uitleg en toepassing van artikel 30 van de cao. Rijd je in opdracht van de werkgever naar een klus of relatie dan krijg je de rijtijd vergoed als de rijtijd meer bedraagt dan de normale rijtijd van woonadres naar werkadres. Je ontvangt dan het normale uurloon zonder toeslag, ongeacht het tijdstip van reizen.

Rekenvoorbeeld
Je woont in het dorp Leek. Het kantoor/fabriek/werkplaats van je werkgever is in de stad Groningen. De afstand volgens een gangbare routeplanner is 22 km met een reistijd van 25 minuten.  Het adres van de opgedragen klus of de te bezoeken relatie is in Lemmer. Afstand is 67 km en reisduur is 50 minuten. Aan het einde van de dag rijd je gewoon naar huis. Voor het gewone woon-werkverkeer ontvang je helaas geen vergoeding in tijd en geld. Wél voor de extra tijd. Gebruik je je eigen auto dan krijg je ook een vergoeding van € 0,32 per km.

Je extra reistijd is in dit voorbeeld dus (50 – 25 =) 25 minuten enkele reis, 50 minuten retour. Dit moet de werkgever vergoeden tegen het normale uurloon. De vergoeding voor de gereden kilometers bedraagt dan (2 x 67 x € 0,32 =) € 42,88 bruto.

De praktijk
Een regeling opnemen in de cao betekent nog niet dat de regeling ook zo wordt uitgelegd en uitgevoerd. Extra tijd niet vergoeden, samen delen en varianten daarop zien wij in de dagelijkse praktijk. Vergoedingen voor reiskosten die niet kloppen. Discussies over welke routeplanner wordt toegepast en op welke tijdstippen. Klopt er iets niet in de tijdcompensatie of kilometervergoeding, bespreek het dan met de werkgever. Lukt dit niet of kom je er niet uit, neem dan contact met ons op via CNV Info, telefoonnummer (030) 751 10 07.

Reactie
Wil je dat in een volgende nieuwsbrief een andere regeling uit de cao wordt uitgelegd, laat het mij dan vooral weten. Een reactie op deze nieuwsbrief is uiteraard ook welkom. Dan kan via mijn e-mailadres j. of met een sms, whatsapp via mijn mobiele nummer (06) 23 43 2081.

Emiel Peper,
bestuurder CNV Vakmensen