Cao Meubel: schot voor de boeg

Achter de schermen zijn wij druk doende met de gemaakte afspraken over loongebouw en de zwaar werkregeling op de juiste wijze in te vullen. De inkt van de nu geldende cao is dus nog niet eens droog. En toch moeten wij alweer met elkaar gaan nadenken over een nieuwe cao vanaf 1 januari 2022. Vandaar deze nieuwsbrief als schot voor de boeg.
Cao-traject en inzet
Onze inzet wordt bepaald door ons arbeidsvoorwaardenbeleid 2022, verwachte economische ontwikkelingen in 2022 én wijzingen en vernieuwingen die de leden voorstellen. Op 8 november starten de onderhandelingen. Een maand later staat de finale onderhandelingsronde gepland. Als alles naar wens verloopt, hebben wij dan voor de ingangsdatum van 1 januari 2022 een nieuwe cao.

Voorstellen
De contouren van ons arbeidsvoorwaardenbeleid 2022 worden zo langzamerhand duidelijk. Belangrijke thema’s zijn:
  • Loonontwikkeling
  • Verlaging arbeidsduur
  • Zelfregie bij de eigen ontwikkeling door scholing
  • Combinatie zorg & werk
  • Minder flex-banen, meer vaste banen
  • Duurzame inzetbaar in elke levensfase
Wat ik nu aan jou vraag is of je -met de nu geldende cao in de hand- alvast wilt nadenken over voorstellen, ideeën voor wijziging of vernieuwingen, die aansluiten bij deze thema’s. Vanzelfsprekend mag je ook van deze thema’s afwijken. Het gaat erom dat wij tot voorstellen komen die goed en passend zijn voor alle mensen die werken in de meubelindustrie en waarop de cao van toepassing is. Daarop kom ik dan in de maand oktober bij je terug met een of meer vragen.

Cao-commissie
Nadat alle reacties binnen zijn, stel ik samen met de cao commissie de voorstellenbrief op. In deze commissie zitten werkende kaderleden in de meubelindustrie en interieurbouw. Op dit moment bestaat de commissie uit drie kaderleden. De commissie levert ook mijn mede-onderhandelaar, beoordeelt het behaalde resultaat en bepaalt de wijze waarop wij de leden (tussentijds) informeren. Uitbreiding van de cao-commissie is absoluut wenselijk. Voel je hier iets voor, geef je dan bij mij op. Dan kan rechtstreeks bij mij via een sms, whatsapp of e-mail. Mijn contactgegevens staan onder aan deze nieuwsbrief vermeld.

Tenslotte
Het vorige cao-traject verliep absoluut niet naar onze wens. Uiteindelijk hebben wij pas 15 maanden later dan nodig/gewenst een cao kunnen afsluiten. Daarin zijn afspraken gemaakt over een zwaar werkregeling en het loongebouw die per 1 januari 2022 in moeten gaan. Er wordt echt hard aan gewerkt. Het wordt spannend, maar de vooruitzichten zijn goed. Met de nieuwe afspraken hopen wij dan voor 1 januari 2022 te komen te een nieuwe cao.

CNV Vakmensen
Emiel Peper (bestuurder)
M (06) 23 43 20 81
E aem.peper@cnvvakmensen.nl