Cao Meubel: leden akkoord met verbeterd eindbod

Op 15 maart hebben werkgevers de vakbonden een verbeterd eindbod gedaan. Wij hebben dit eindbod ter beoordeling voorgelegd aan de leden. Zij konden stemmen tot eind vorige week. Het resultaat is dat een meerderheid van de leden hebben ingestemd. Een daarmee is de finale stapt gezet naar een nieuwe Cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven.

Van start onderhandelingen naar cao-akkoord
In november 2019 zijn de onderhandelingen gestart. Een impasse volgde nadat werkgevers een time-out wensten. Een herstart in februari 2020 werd uitgesteld, waarna Nederland werd geconfronteerd met de gevolgen van Corona. In november 2020 kregen wij een eindbod wat door de leden werd afgewezen. Uiteindelijk kregen wij na een lange dag van onderhandelingen op 15 maart 2021 een verbeterd eindbod. Een meerderheid van de leden heeft nu voorgestemd, waarmee de finale stap is gezet voor een nieuwe Cao Meubel vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Tevreden en kritische noten
Terwijl tevredenheid overheerst hebben leden bij het uitbrengen van hun stem ook wel kritische noten gekraakt. Over bijvoorbeeld de ingangsdatum van de eerste loonsverhoging. Of over het opschuiven van de leeftijd als het gaat om de verplichting tot werken in ploegendienst en overwerken. Allemaal waar. Een meerderheid vindt toch het hebben van een nieuwe cao het belangrijkste. Daarbij zijn leden tevreden met de 3,5% structurele loonsverhoging en de afspraken die gemaakt zijn over loongebouw en een zwaarwerkregeling vanaf 1 januari 2022. Overigens is op ons verzoek de ingangsdatum van 57 naar 60 jaar (ploegendienst en overwerk) met zes maanden vooruit geschoven naar 1 januari 2022.

Uitvoering aan de nieuwe cao
Een cao-akkoord is voorwaarde zodat er een nieuwe cao komt. Binnenkort zal er worden gestart met de redactie van de nieuwe cao. Daarnaast is het van belang dat er uitvoering wordt gegeven aan de afspraken over loongebouw en de zwaarwerkregeling. Op hoofdlijnen zijn wij het wel eens. Op detailniveau zal er echter nog veel overleg moeten plaatsvinden. Per 1 januari 2022 moet het nieuwe loongebouw en de zwaarwerkregeling dan van kracht worden.

Tenslotte
Wij zijn ingenomen met het feit dat de leden hebben ingestemd met het verbeterde eindbod. En tegelijkertijd moeten wij al gaan nadenken over wat we willen realiseren in een volgende cao vanaf 1 januari 2022. Maar nu eerst aan het werk met de uitwerking van de afspraken in deze cao.

Heb je nog vragen of wil je nog iets kwijt dan kun je vanzelfsprekend contact met mij opnemen. Dat kan via het sturen van een e-mail, een sms of whatspp. Mijn contactgegevens staan hieronder vermeld.

Emiel Peper
bestuurder CNV Vakmensen
E aem.peper@cnvvvakmensen.nl
M 06 23 43 20 81