Cao Meubel: herstart onderhandelingen

Medio oktober vorig jaar kregen wij van de werkgevers een eindbod voor een cao Meubel vanaf 1 januari 2020. Precies vijf maanden later worden de onderhandelingen opnieuw gestart. Maandag 15 maart proberen wij grote stappen te zetten naar een passende en breed gedragen cao.

Korte historische schets
Op 15 oktober ontvingen wij een mondeling eindbod. Wij hebben dit eindbod met een negatief stemadvies aan de leden voorgelegd. Leden hebben het eindbod afgewezen. In december hebben wij werkgeverorganisatie CBM een ultimatieve brief gestuurd met daarin onze wensen op hoofdlijnen. Begin januari kregen wij bericht dat werkgevers niet op onze wensen konden ingaan. Vanaf het moment van afwijzing tot eind februari hebben wij ons ingespannen om partijen weer om tafel te krijgen. Uiteindelijk is dat gelukt en worden de cao-onderhandeling op 15 maart hervat.

Inzet
Wij hebben met onze nieuwsbrief van 18 december de ultimatieve brief aan het CBM-bestuur meegestuurd. Op hoofdlijnen staan daarin onze wensen waarover wij de afgelopen periode in gesprek zijn gegaan met de werkgevers. Samen hebben wij de thema’s benoemd waarover wij verder willen onderhandelen. Onze inzet is dat wij afspraken wensen te maken over:
- een evenwichtige ontwikkeling van de pensioenen, inclusief het pad naar een nieuw pensioenregeling uiterlijk in 2026;
- een regeling voor zwaar werk met de mogelijkheid van vervroegd uittreden in relatie tot ontziemaatregelen;
- aanpassing functiegebouw en loongebouw;
- looptijd tot einde dit jaar, en
- loonontwikkeling in 2021.

Het vervolg
15 Maart wordt een belangrijke dag. Wij vertrouwen erop dat wij dan grote stappen kunnen zetten naar een passende en breed gedragen cao. Misschien komt er aan het einde van de dag zelfs rook uit de pijp. Uiteindelijk wordt de kleur bepaald door de onderhandelende partijen. En wordt de kleur bevestigd door de respectieve achterbannen van CBM, FNV en CNV Vakmensen. De leden hebben het laatste woord. Wordt vervolgd.

Emiel Peper, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2343 2081/E aem.peper@cnvvakmensen.nl