Al het nieuws

cao Kalkzandsteen- en Cellenbeton Industrie

De cao looptijd is op 1 juli verstreken en dus is het tijd om de voorbereidingen te treffen voor gesprekken over een verlenging.
Wij hadden gehoopt dat de Coronacrisis was wegebt, zodanig dat we een normaal cao-proces konden gaan invullen, echter we hebben nog steeds te maken met maatregelen die een normale gang van zaken niet mogelijk maken.

Om reden van de omstandigheden waarin we verkeren en het niet duidelijk is wanneer we in het nieuwe normaal terecht komen, hebben we met de onderhandelingsdelegatieleden gesproken over een concept voor de cao-besprekingen. Dat wij u voorleggen en als de leden zich kunnen vinden in deze aanpak willen we in augustus de cao-besprekingen starten.

Zoals aangegeven een normaal traject van ledenvergaderingen zit er niet in, zodoende willen wij voor de komende onderhandelingen inzetten om de cao ongewijzigd voor te zetten, voor een looptijd van één jaar met alleen een inzet op loon.

Dit doen wij om de reden dat anders de sector een lange tijd na afloop van de cao geen zicht heeft op een eventuele loonsverhoging, en dat vinden wij niet kunnen. Wij horen dat het redelijk tot goed gaat in de sector en daar mag de werknemer ook zijn deel van krijgen.

Enquête
Daarom hebben wij een enquête opgesteld waarbij zoals gezegd, twee vragen gesteld worden. Tevens is er ruimte om een uitgebreide mening aan ons kenbaar te maken. Wij verzoeken u het formulier ons uiterlijk 8 augustus terug te sturen en of te mailen. Wij zullen onze loonvraag bepalen aan de hand van de uitkomst van de enquête met de cao-commissieleden, deze uitkomst zullen wij uiteraard met u delen.

Klik hier door naar de enquête.

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door. Om je stem uit te brengen ga dan naar: https://bit.ly/2Clu6L6. Deze nieuwsbrief staat onderaan de site.

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u mij altijd bellen, app-en of mailen.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
T. 06 51 202 957
E. w.timmer@cnvvakmensen.nl