CAO Houtverwerkende Industrie

Helaas Maandag 25 januari 2021 hebben partijen een uiterste poging gedaan om tot een verlenging van de cao te komen, welke is verstreken op 30 april 2020. Helaas is dit het niet geworden. Partijen konden elkaar in de looptijd uiteindelijk vinden; tot 1 oktober 2021. De invulling van de looneis is het niet geworden.

 

Gat

Het gat tussen vraag en aanbod is uiteindelijk 1 procent. Werkgever bieden 2 x 1%. CNV Vakmensen vraagt 3 x 1% voor deze periode. Werkgevers willen niet aan de vraag voldoen. Het gat tussen wat er uiteindelijk is geboden is niet erg groot, maar wel groot genoeg om er niet akkoord mee te gaan. Partijen zijn met dit laatste uiteen gegaan.

Reden

De reden waarom CNV Vakmensen nee zegt is dat leden aangeven dat er werk genoeg is. Daarnaast heb je vanaf 1 mei 2020 geen loonsverhoging meer gehad, terwijl de kosten wel zijn gestegen. Daar waar het gemiddelde ergens rond de 3% per jaar ligt, is 2% voor de achterliggende periode en de tijd tot 1 oktober 2021, niet voldoende. Je staat niet alleen stil per 1 mei 2020, je komt er zelfs netto aan tekort.

Gevolgen

De gevolgen zijn op dit moment groot. Weet dat we normaal gesproken twee cao’s hebben. Een voor jouw arbeidsvoorwaarden en een voor de fondsen, premies en dergelijke. De laatste cao is meer voor werkgevers, zullen we maar zeggen. Normaal lopen die niet tegelijk af. Omdat de cao voor jouw arbeidsvoorwaarden op 30 april 2020 afliep en de sociaal fonds cao per 31 december 2020 is afgelopen, hebben we nu niets meer. Doel was dan ook om vandaag tot een akkoord te komen voor beide cao’s. CNV Vakmensen heeft het standpunt ingenomen, dat er voor beide cao’s een akkoord moet komen. Het kan niet zo zijn dat de belangen voor werkgevers wel behartigd worden, maar jouw belangen niet.

Wat vind jij

CNV Vakmensen is benieuwd wat jij er van vindt. Is de gekozen lijn ook jouw lijn, of denk jij er anders over? Dit hoort CNV Vakmensen graag. Sterker nog, CNV Vakmensen moet weten hoe jij er in staat. Daarnaast, als dit het niet is voor jou, wat ben jij bereid te doen? Laat dat weten. Zonder jouw inbreng kan CNV Vakmensen geen kant op.

Tot slot

We beseffen dat we in een onzekere tijd leven. Ook de onderhandelingen gingen digitaal en vonden niet persoonlijk plaats. We moeten echter ook door met elkaar, ondanks dat de wereld figuurlijk in band staat. CNV Vakmensen wenst jou alles toe wat nodig is, maar bovenal gezondheid.

 

Roel van Dijk, bestuurder

r.vandijk@cnvvakmensen.nl

tel. 06-53384473