CAO Houtverwerkende Industrie

Op het moment van schrijven, vangt de tweede week van januari 2021 aan. Een mooi moment om kort terug te kijken, maar vooral vooruit te blikken.

Voordat ik me inhoudelijk tot je richt; vanaf deze plaats wens ik jou en iedereen die je lief en dierbaar is, namens CNV Vakmensen, nog het allerbeste voor 2021 toe. Daarnaast wens ik jou een nieuwe cao toe, waarin jij je herkent en jij krijgt waar je recht op hebt. Of deze er op korte termijn komt; de tijd zal het leren.

2020
2020 ligt achter ons. Een jaar waarin we geconfronteerd werden met de corona crisis. Misschien heb je van dichtbij de ziekte en mogelijk de tragische gevolgen ervan ervaren. Hoewel ik er persoonijk van verschoond ben gebleven, zijn er toch wel heel schrijnende gebeurtenissen voorbij gekomen, waarbij het leed soms niet te bevatten is. Indien dat in jouw situatie ook zo is, heel veel sterkte toegewenst.
Dan is verlenging van de cao mogelijk maar bijzaak. Echter, juist op dat vlak zou jij je geen zorgen moeten hoeven maken. Je zou er op mogen vertrouwen dat dit door de werkgevers geregeld wordt. Helaas is dit niet het geval. 2020 was namelijk ook een jaar waarin we geprobeerd hebben om tot een nieuwe cao voor jou te komen. Dat laatste is niet gelukt. Werkgevers klaagden steen en been en durfden niets richting werknemers te doen, omdat het voor hun allemaal zo onzeker was. Van leden hoorde CNV Vakmensen wat anders. Het ging goed op het werk. Er vielen geen ontslagen. Er was geen vermindering van uren, sterker nog, er waren zelfs bedrijven die een extra beroep deden op hun werknemers. Werkgevers hielden echter voet bij stuk. Het ging, of niet goed, of de toekomst was zo onzeker dat men geen stappen wilde maken. Ondanks jouw inzet, volgde er geen passende beloning.

Wat gaat 2021 brengen
Zoals gezegd, werkgevers en werknemers is het tot nu toe niet gelukt om tot nieuwe afspraken te komen voor een nieuwe cao. Dat houdt dus in dat we op dat vlak nog niets nieuws kunnen melden. Wel zijn partijen tot data gekomen waarop opnieuw onderhandeld wordt. Echter, de verlenging van de lockdown die er aan zit te komen, maakt dat deze afspraken op losse schroeven staan. Online onderhandelen is iets wat niet iedereen ligt, waardoor CNV Vakmensen op dit moment niet met zekerheid kan zeggen of de gemaakte afspraken, eind januari 2021, allemaal door kunnen gaan. Wel kan ik melden dat de nood hoog is, daar niet alleen de arbeidsvoorwaarden cao is verlopen, maar ook de cao waarin het sociaal fonds en andere zaken zijn geregeld, ten einde is. Dus zullen we snel tot een verlenging moeten komen, waarbij CNV Vakmensen vasthoudt aan de stelling dat we alleen voor beide verlengen. Het kan niet zo zijn dat we zaken voor werkgevers; de cao waarin het sociaal fonds is geregeld, wel verlengen en de arbeidsvoorwaarden voor jou niet regelen. Dus alles of niets.

Lockdown
Afgelopen weekend sijpelde al door dat de lockdown waarin we zitten, wordt verlengd en maatregelen zelfs mogelijk strenger worden. Voor jou zal dit, voor zover de kennis nu reikt, geen veranderingen brengen. Jij wordt 'gewoon' op je werk verwacht en jij mag doorgaan met wat je altijd al deed, produceren. Daarbij hoop ik dat de 1,5 meter gehandhaafd wordt, maar ook dat laat soms te wensen over, zo verneem ik wel eens van leden van CNV Vakmensen. Dat is ook het wrange in deze hele situatie. Jij moet doen waarvoor je bent aangenomen. Maar echt gewaardeerd wordt het niet, daar werkgevers er op dit moment nog geen euro extra voor over hebben. Oftewel, de sector lijdt niet echt onder de crisis, maar een beter loon zit er voor jou nu nog niet in. Dit is stuitend en onacceptabel.

CNV Vakmensen beseft dat het relatief weinig invloed heeft op dat wat er op de werkvloer gaande is. Meestal komen we niet verder dan de poort en in deze tijd komen we niet eens aan de poort. Daar waar CNV Vakmensen wel invloed heeft, de arbeidsvoorwaarden en de andere regelingen in de cao, wil CNV Vakmensen het voor jou zo goed mogelijk regelen. Daarbij is jouw inbreng van essentieel belang. Laat van je horen.

Verlenging CAO
Als het goed gaat in de sector, dan is het eerlijk om dat ook richting de werknemers te laten blijken. CNV Vakmensen is bereid om de laatste cao te verlengen voor een bepaalde periode, waarin partijen alleen een loonsverhoging afspreken. Daarmee houden we in stand wat we hebben, kunnen we als partijen gezamenlijk aan de toekomt werken en kom jij er niet aan tekort. Door dit te doen, kom jij tot je recht, borgen we de toekomst van de sector en kunnen we werken aan de zaken die er nog liggen.

Wat vind jij?
Uiteraard ben ik benieuwd naar dat wat jou bezig houdt. Hoe gaat het er aan toe bij jou op de werkvloer? Wat wil jij geregeld hebben in jouw cao? Laat mij het weten. Alleen met jouw inbreng kan ik verder. Daar waar ik normaal nog wel eens op een werkplaats of fabriek kom, moet ik het door de maatregelen op afstand van je horen. Jouw input is mijn munitie voor de onderhandelingstafel. Samen moeten we tot iets goeds komen, waarbij jij tot je recht komt. Hoor ik snel?

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl
tel. 06-53384473