CAO Houtverwerkende Industrie

Woensdag 18 november 2020 hebben partijen een ultieme poging gedaan om een overeenkomst te sluiten voor jouw sociaal fonds cao, jouw arbeidsvoorwaarden cao en de pensioenpremie. Helaas is dat niet gelukt.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is geschreven; jouw cao hangt aan een zijden draadje. Helaas blijft de cao zo hangen, al wordt de situatie er niet beter op. Op dit moment is er geen zicht op een akkoord. Het zijden draadje rafelt zou zomaar kunnen breken.

Wat speelt er

Op dit moment speelt de pensioenpremie voor 2021 een grote rol. Om het eenvoudig uit te leggen, er moet iets veranderen, wil het pensioenfonds op een verantwoorde manier jouw pensioen beheren. Daarbij hebben we eigenlijk twee opties. We kunnen de premie verhogen of we kunnen besluiten dat je iets minder pensioen opbouwt. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Voor CNV Vakmensen is het belangrijk dat we een evenwichtig besluit nemen. Daarom is het essentieel dat we een cao voor je afsluiten, waarin een fatsoenlijke loonsverhoging voor jou overeen komen. Daardoor kun je een mogelijke verhoging van de premie betalen en ga je er ook in koopkracht nog iets op vooruit. Bedenk ook, je hebt dit jaar nog 1% gehad, maar die hoorde nog bij 2019. Dus eigenlijk sta je al weer een jaar stil.

CNV Vakmensen vraagt

CNV Vakmensen vraagt voor jou een eenmalige uitkering in december 2020 en een fatsoenlijke loonsverhoging in het eerste kwartaal van 2021. De eenmalige is een tegemoetkoming voor 2020 en zou voor de kerst op jouw rekening moeten staan. De loonsverhoging voor 2021 moet recht doen aan jouw situatie. Daarmee kun je negatieve gevolgen van de pensioenproblematiek opvangen en kun je ook thuis komen met een fatsoenlijk loon. Jullie geven aan dat er voldoende werk is, er een behoorlijk beroep op jou wordt gedaan, maar qua beloning staat daar geen verbetering tegenover. Het is ook nog zo dat, wanneer er geen loonsverhoging komt en de pensioenpremie wel stijgt, jij er dus volgend jaar netto op achteruit gaat. Dit is onverteerbaar voor CNV Vakmensen.

Wat willen werkgevers

Werkgevers hebben te kennen gegeven dat er in februari 2021 gesproken kan worden over een fatsoenlijke loonsverhoging, als we maar akkoord gaan met een verlenging van de sociaal fonds cao. Een eenmalige in december is onbespreekbaar. Werkgevers verschuilen zich achter de crisis en reageren hiermee op het vooruitzicht dat het volgend jaar, volgens de statistieken, fors minder wordt. Daarnaast moeten we akkoord gaan met de verlenging van de sociaal fonds cao, daar we daar de premies voor het fonds vaststellen voor heel de sector.

Werkgevers willen eerst zekerheid over de pensioen premie, daar hier volgens hun de loonruimte in zit. Stel, de premie stijgt enorm, dan kan er geen loonsverhoging plaatsvinden. Mede daarom willen ze nu geen eenmalige uitkering in december geven en kan er pas in februari 2021 over een loonsverhoging voor jou gesproken worden. Dit is chantage! In plaats van jou te waarderen voor jouw inzet in dit jaar, lijkt men alleen stil te staan bij de eigen portemonnee.

En nu?

Voor nu is het zo dat we nog in gesprek zijn over de pensioen premie. Daar willen we mede de regie op voeren, daar dit belangrijk is voor jouw situatie op dit moment, maar ook voor jou op het moment dat je met pensioen gaat of bent. De rest laat CNV Vakmensen even voor wat het is. Daarbij is erg belangrijk wat jij er van vindt. Laat mij dat weten. Ben jij bereid om op te staan voor jouw cao, omdat het praten zo langzamerhand wel over is. We laten ons niet langer aan een lijntje houden en zullen een eigen plan moeten trekken. Daarbij is jouw mening onmisbaar, niet alleen richting mij, ook richting collega's en werkgever.

Tot slot

Het einde van het jaar nadert. Het is al bijna december. De tijd dringt om tot iets goeds te komen. Laat mij weten wat jij wilt. Voor nu, blijf gezond en laten gezamenlijk werken aan betere tijden, op welk vlak dan ook.

 

 

Roel van Dijk, bestuurder

r.vandijk@cnvvakmensen.nl

tel. 06-53384473