cao Bruil Beton en Mix

De onderhandelingen over de nieuwe cao zijn voortgezet en tot een onderhandelingsresultaat gekomen.

Op woensdag 8 september hebben we met Bruil wederom onderhandeld over de nieuwe cao Bruil Beton en Mix. Zoals eerder aangegeven zijn we voor de ‘korte klap’ cao gegaan. Dit houdt in dat we alleen over loon en looptijd hebben onderhandeld. Ik vind het fijn om te kunnen melden dat we tot een onderhandelingsresultaat zijn gekomen.

Onderhandelingsresultaat cao Bruil Beton en Mix

  • Looptijd van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023
  • 3% loonsverhoging per 1-1-2022
  • 3% loonsverhoging per 1-1-2023
  • Eenmalige uitkering in oktober 2021 van €500,- bruto ter compensatie loonsverhoging van de periode 1 juli 2021 tot 1 januari 2022

Stem over dit resultaat voor 21 september!
Uiteraard is het laatste woord aan de leden van CNV Vakmensen. Je kan je stem uitbrengen door bijgevoegde antwoordformulier vóór 21 september naar mij te mailen w.timmer@cnvvakmensen.nl of  per post te retourneren naar CNV Vakmensen, T.a.v. secretariaat, Antwoordnummer 4308, 3500 VE  Utrecht (postzegel niet nodig).

Zwaar werkregeling
In de vorige cao hebben we ook afspraken gemaakt over een zwaar werkregeling. Deze afspraak staat nog steeds. Op dit moment lopen we er tegen aan dat de uitvoering van deze regeling te duur wordt voor bedrijven en kleinere sectoren, het probleem zit in een lage deelnemersgraad. Hierdoor stijgen de kosten per deelnemer veel te hoog. We zijn druk bezig om te kijken hoe we deze regeling voor Bruil, maar ook voor andere bedrijven/sectoren, uit kunnen voeren. Zodra er meer duidelijk is, informeer ik jullie en zullen we dit uiteraard ook met Bruil bespreken.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Ik hoor ze graag van je.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57 
E:  w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads