Cao Bruil Beton en Mix

Uitslag stemming cao Bruil Beton en Mix
Ik kan u mededelen dat met een kleine meerderheid de leden van CNV Vakmensen ingestemd hebben met het eindbod Bruil voor de cao Bruil Beton en Mix. Ik zal namens de leden werkzaam in deze cao het eindbod ondertekenen. Ik kan u ook mededelen dat ook de leden van het FNV met een nipte meerderheid hebben ingestemd met het eindbod.

Wij gaan zo snel als mogelijk plannen om voorbereidende gesprekken te hebben met Bruil om te komen tot een regeling die het de werknemers mogelijk maakt om te kunnen sparen om voor de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen stoppen met werken. Hierover hoort u meer van mij.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 57
E w.timmer@cnvvakmensen.nl