Cao Betonpompbedrijven

De leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met het bereikte cao-resultaat voor de Betonpompbedrijven. Dank voor jullie reacties!

Instemming cao Betonpompbedrijven
Ik kan u melden dat ook de leden van het FNV hebben ingestemd. Voor bedrijven die lid zijn van de Branchevereniging Betonpomp Bedrijven en de morteltransportbedrijven die deze volgen, is deze cao nu van kracht.

De cao zal voor Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) worden aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zodat deze ook geldt voor alle Betonpompbedrijven. Wanneer de cao AVV is verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geldt de cao vanaf dat moment ook voor Betonpompbedrijven die niet lid zijn van de werkgeversorganisatie Branchevereniging Betonpomp Bedrijven.

Heb je nog vragen?
Mocht je nog vragen hebben over het cao-resultaat, dan hoor ik het graag van u. Samen staan we sterk! Een groter ledenbestand in de sector is van groot belang om de positie van CNV Vakmensen aan de onderhandelingstafel te verstevigen. Ga eens in gesprek met uw collega over het aangaan van een lidmaatschap bij CNV Vakmensen.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 202 957
E  w.timmer@cnvvakmensen.nl